Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

bedrijfsonderzoeken

Van mini- tot megabedrijf

LEI-onderzoekers Van Everdingen en Venema: "16.000 tot 17.000 melkveebedrijven in het jaar 2010" - kerst special: Veehouders van formaat
Onderzoeksresultaten betreffende de ontwikkeling van de bedrijfsomvang in de Nederlandse melkveehouderij

Externe hectaren

Berekening van de hectaren buiten het bedrijf
Externe hectaren zijn hectaren die niet bij het bedrijf horen, maar door de aankoop van producten wel door het bedrijf worden gebruikt.

Duurzaamheid uitgedrukt in sterren

Diane Schoonhoven: "Boeren kunnen nog veel van elkaar leren door met elkaar te praten"
Onder de projectnaam ‘Sterk met Melk’ kreeg de Nederlandse onderzoeker Diane Schoonhoven gedurende ruim 2 jaar de tijd om de ecologische, economische en sociale duurzaamheid van een 20-tal Vlaamse mel
right