Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

bedrijfskosten

Aan de bak in Zweden

Albert en Hetty Kuiper verzilverden kans om te starten met beperkt budget - bedrijfsreportage
Met minder dan anderhalve ton eigen geld vertrokken Albert en Hetty Kuiper in 2006 naar Zweden. Nog geen zes jaar later is het bedrijf verdubbeld in omvang.

Veekosten verdubbeld

Rendement van hoge melkproductie verdampt door extreme veekosten - achter de komma
Een bedrijfskundig adviseur geeft zijn visie op een specifiek kengetal: de veekosten. In de periode van 1996 tot en met 2010 zijn de veekosten verdubbeld.

Blik op gewaskosten

Hoogste kunstmestgift leidt niet tot hoogste gewasopbrengst - achter de komma
De bedrijfskundig adviseur geeft zijn visie op een specifiek kengetal in de melkveehouderij: dit keer de gewaskosten.

Minimaal bouwen

Vergeleken met de prijs van de grond en quotum zijn de kosten voor huisvesting gering - saldoserie: Huisvesting
Met cijfers van het lagekostenbedrijf worden hier de kosten voor huisvesting van het melkvee kritisch bekeken

Dierwelzijn

"Compromis tussen comfort voor boer en dat van de koe"
Verslag van een 2-talige discussie rondom dierenwelzijn in het Waalse Tourinnes-la-Grosse met o.a.

Bezet door jongvee

Gemiddelde jongveebezetting pakt financieel gezien het gunstigst uit - achter de komma
Een bedrijfskundig adviseur geeft zijn visie omtrent het kengetal jongveebezetting

Nieuws

Ondanks hogere voerkosten komt het saldo in het eerste kwartaal van 2011 voor een gemiddeld melkveebedrijf in Nederland circa 7000 euro hoger uit dan vorig jaar.

De totale opbrengsten lagen in het eerste kwartaal 11.000 euro hoger dan vorig jaar
right