Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main

bedrijfsinformatiesystemen

Grashoogte meten 2.0

Uit buitenland afkomstige programma FeedWedge helpt bij graslandplanning
Veehouders, die met de grashoogtemeter het weiland in gaan, willen meer met de informatie doen. Het antwoord hierop is de FeedWedge, of op zijn Nederlands de 'weidewig'.

Meer profiteren van internet

Vernieuwd online managementpakket moet administratie makkerlijker maken
Op 1 december 2010 vond de aftrap plaats van het vernieuwde online managementpakket van CRV, VeeManager 2.0.

GRIP - vruchtbaarheid

Drie kengetallen geven een goede typering weer van de vruchtbaarheidssituatie op het bedrijf, ofwel ze vertonen een hoog verband met de schade als gevolg van een niet optimale tussenkalftijd op het be

GRIP - veevervanging

Er zijn grote verschillen in het vervangingsbeleid op bedrijven. Gedurende enkele jaren is onderzoek verricht naar het ontwikkelen van kengetallen als inseminatie- en gebruikswaarde.

Attentiesystemen, een noodzaak voor een optimale vruchtbaarheid

Attendering op attentiesystemen naar aanleiding van enquete-ervaringen, waaruit blijkt dat in de praktijk de tochtigheid nog veelal op het oog wordt geconstateerd

Veenet leert boer nieuwe toepassingen van computer kennen

Veenet is een proefproject van Taurus, de Takorganisatie voor automatisering en uniformering in de rundveehouderij. Het project zal twee jaar duren.

Knooppunt voor losse gegevens

Computer vervult centrale rol in verzamelen, verwerken en berekenen van informatie rondom de koe - special: Automatisering
Een zegsman van CR Delta VRV geeft nadere informatie omtrent de website 'Mijn bedrijf' met koe-gegevens voor abonnees
right