Sitemenu

woensdag 17 augustus 2022
left
content-main

bedrijfsgrootte in de landbouw

Achttien miljard aan investeringen

Nederlandse melkveehouders groeien in tien jaar tijd gemiddeld 25 procent - Groeien in rendement - deel 1
Wageningen Universiteit inventariseerde het investeringsgedrag van de Nederlandse melkveehouder. Grote en kleine bedrijven groeien relatief gezien in een gelijk tempo.

Grote gunfactor

95 procent van de bedrijfsovernames strandt op relationele problemen - special bedrijfsovername
Of het nu om een groot of klein bedrijf gaat, een gezond rendement staat aan de basis van een succesvolle overname. Bij grotere bedrijven draait het alleen om veel grotere bedragen.

Kiezen voor een bedrijfseigen koe

Dirk Aelbrecht: 'Waarom honderd koeien melken als ik met zestig een goed inkomen realiseer?' - bedrijfsreportage
Economische kengetallen zijn leidend in de bedrijfsvoering van Dirk Aelbrecht uit Opwijk. Hij realiseert een kritieke opbrengstprijs van 20,57 euro per 100 kg melk.

Emigreren om te kunnen groeien

Willem Bloemen: 'Het is in Canada moeilijker koeien managen dan in Nederland' - bedrijfsreportage
Minder regels, meer ruimte en meer uitbreidingsmogelijkheden waren de redenen voor familie Bloemen om te emigreren naar Canada.

Groeien zonder pijn

Hogere arbeidsproductiviteit bij kleiner aantal productiegroepen
Melkveehouders, die hun bedrijf uitbreiden, oriënteren zich vaak op het buitenland. Daar is veel kennis en ervaring als het gaat om grootschalige melkveehouderij.

'Neem emoties altijd serieus'

Emoties over megastallen of weidegang bestrijden met feiten is zinloos volgens communicatie-onderzoeker Noelle Aarts
Wie zijn stal wil uitbreiden, doet er goed aan om de plannen in een vroeg stadium voor te leggen aan de buren, vindt Noelle Aarts, hoofddocent communicatiestrategieën van Wageningen Universiteit.

Grond van meer betekenis

Wageningen Universiteit onderzoekt strategieën melkveebedrijven na afschaffen melkquotum
Het melkquotum gaat verdwijnen. Wat zijn de uitbreidingsmogelijkheden voor melkveebedrijven na afschaffing?

Groei financieren

Bank welwillend tegenover investeringen met overcapaciteit - special: Melkwinning
Een indruk wordt getoond hoe de bankwereld in Vlaanderen en Nederland staat tegenover kredietaanvragen voor verdubbeling van de bedrijfsomvang en melkcapaciteit

Van mini- tot megabedrijf

LEI-onderzoekers Van Everdingen en Venema: "16.000 tot 17.000 melkveebedrijven in het jaar 2010" - kerst special: Veehouders van formaat
Onderzoeksresultaten betreffende de ontwikkeling van de bedrijfsomvang in de Nederlandse melkveehouderij

Duurzaam verdubbelen

Vijf veehouders vertellen over hun strategie, visie en bedrijfsstijl tijdens themadagen
5 melkveehouders lichten hun bedrijfsvoering toe, waarmee ze hun bedrijf verdubbelden
right