Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

bedreigde rassen

Diversiteit wereldwijd onder druk

Fokken alleen mogelijk bij gratie van én verschillende rassen én rassen met genetische variatie
Onderzoekers van het Centrum Genetische Bronnen melden dat er wereldwijd runderrassen verdwijnen, dat binnen een aantal veelgebruikte rassen inteelt een dreigend probleem vormt, en dat de genetische d

Fokstieren gezocht

Verbreding bloedlijnen blijft aandachtspunt voor zeldzame runderrassen
Aan vertegenwoordigers van de blaarkop, de lakenvelder, de brandrode en de witrik is de vraag gesteld of het stieraanbod voldoende is voor uitbreiding van het ras

Dieptepunt voorbij

Nederlandse zeldzame runderrassen nemen toe in aantal
Er is een stijging te bespeuren in het aantal Groninger blaarkoppen, Lakenvelders, Witrikken, en Friese roodbonten

Nieuws

Om lokale rundveerassen als brandrode runderen en blaarkoppen in stand te houden zouden rasorganisaties meer rekening moeten houden met de motivaties van veehouders.

Goede fokprogramma's nodig voor het behoud van lokale rassen als brandrode runderen
right