Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

bacteriologie

Cellenstrijd

Aureusprobleem onder kontrole bij Ed en Elly de Saegher
Een echtpaar vertelt over de celgetalproblemen op hun melkveebedrijf

Grillige celgetallen

Ook tussen tankcelgetallen grote verschillen
Binnen het kwaliteitsstelsel, dat toegepast wordt voor tankmelkleveranties, krijgt een veehouder wel of geen korting.

Kiemen opgespoord

Proces van monstername basis voor sluitend resultaat - de weg van... bacteriologisch onderzoek
Jaarlijks onderzoekt het laboratorium van GD in Deventer 50.000 melkmonsters op mastitisverwekkers. Aan de hand van foto's worden de verschillende fases in het onderzoek verklaard

Dynamiek van tankmelkcelgetallen in Nederland: simulatie voor toekomst

Met behulp van de celgetalgegevens van de afgelopen jaren is het mogelijk om een voorzichtige voorspelling te doen van de richting, waarin de tankmelkcelgetallen zich zullen gaan bewegen in de komende

Dynamiek van tankmelkcelgetallen in Nederland: verloop van 1982 - 1987

In een 1e artikel in een serie van 2 wordt de gunstige trend geschetst uit een analyse van de tankmelkcelgetallen van 27.000 bedrijven in Nederland over de periode 1982-'87

Fokwaarde voor celgetal

Fokkerij biedt mogelijkheden celgetal te verlagen
Onderzocht is wat de mogelijkheden zijn om door fokkerijmaatregelen het celgetal te verlagen

Konsekwent melken

Bearda volgens vast stramien naar laag kiemgetal
Een reportage van een melkveebedrijf in Tollenbeek, Flevoland
right