Sitemenu

donderdag 28 mei 2020
left
content-main

arbeidsproductiviteit

Keer per dag

Resultaten zijn afhankelijk van het totale management - special kalveropfok
Een specialist geeft commentaar bij de mogelijke overstap naar éénmaal daags melk voeren bij de kalveropfok om arbeidstijd te besparen

Minder tijd voor kalveren

Hans Wansink: 'Het grote punt in jongveeopfok is de aandacht' - special kalveropfok
Specialisten geven hun mening t.a.v. arbeidsbesparende mogelijkheden bij de kalveropfok

Arbeid als beperkende factor

Tijd besparen door efficiëntie en uitbesteden op groeiende bedrijven
Om de hoeveelheid arbeid in beeld te brengen verdiepten 9 veehouders zich in de arbeid op hun melkveebedrijf en vulden een vragenlijst in.

Arbeid aan het plafond

Tussen 400.000 en 700.000 kilo melk maximaal haalbare voor eenmansbedrijf - saldoserie: Arbeidskosten
Een onderzoeker bij Animal Sciences Group en een bedrijfskundige geven hun ervaringen weer bij praktijkbedrijven en het lage-kostenbedrijf wat betreft gewerkte hoeveelheid uren, werkefficiëntie en bed

Nieuwe generatie buitenshuis

DLV'er Ton Derks: "Je zult moeten accepteren dat er ook wel eens iets misgaat" - special: Jongveeopfok
Overwegingen voor het uitbesteden van de jongveeopfok. In een tabel is een kostprijsberekening voor de jongveeopfok opgesteld

Arbeid in beeld

Wat leren we van registratie tijdsbesteding?
50 melkveehouders hebben gedurende meerdere weken geregistreerd waar ze hun arbeidstijd aan besteedden.

Zelfdiscipline levert arbeidsbesparing

Jan van der Zee: "De beste tijdscoach zit aan de keukentafel" [: Kerstspecial]: Alles op z'n tijd, de week van...
De 24-uurseconomie dringt zich met een toenemende arbeidsdruk op aan melkveebedrijven.

Eerst zakelijk, dan vertrouwen

"Een verschil van mening spreken we naar elkaar uit, niet naar anderen" - special Jongveeopfok
Jan Bloemert van de Waiboerhoeve en opfokker Lammert Hendriksen kenden elkaar amper toen ze een samenwerking op het vlak van jongveeopfok onderzochten. Beiden schetsen hun eerste ervaringen

Toekomst in vreemde hand

Waiboerhoeve besteedt jongveeopfok uit en specialiseert zich op melken - special Jongveeopfok
De bedrijfsleider van de Waiboerhoeve geeft uitleg over de stap om de jongveeopfok uit te besteden

Afstoten van de jongveetak

één op de twintig bedrijven laat jongvee elders opfokken
Een analyse van enquêtegegevens betreffende de beweegredenen van Nederlandse veehouders en van Vlaamse veehouders over het wel of niet uitbesteden van de opfok van jongvee
right