Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

arbeid in de landbouw

Pieken en dalen

Niet iedere werkweek 50 uur op hightechbedrijf
Aangegeven wordt hoe de gemiddelde arbeidsverdeling lag voor het hightechbedrijf in de periode 1999-2003 en waar de arbeidspieken lagen

Automatisch drinken

Na geboorte snel vier liter biest bepaart arbeid bij Den Eelder - special Kalveropfok
De drinkautomaat neemt per saldo het meeste werk uit handen bij de kalveropfok van melkvee- en zuivelbedijf Den Eelder in Well. Preventief werken is echter ook belangrijk.

Arbeidsbesparend voeren

Cirkelopstelling voerrobot vanwege warmteontwikkeling nog niet optimaal - serie Hightech-/Lagekostenbedrijven. Deel 3: Voeding
De ervaringen van het voeren met een voermengwagen en met het individueel ruwvoersysteem Atlantis op het Hightechbedrijf worden naast de ervaringen met het sober voeren op het lagekostenbedrijf gelegd

Samen werken voor vrije tijd

Miguel Ortiz: "De tijd is voorbij dat de wereld stopt daar waar het erf eindigt"
3 broers en de buurman brachten hun melkquota bijeen op het Spaanse melkveebedrijf Lagunak in Elosu. De samenwerking ontstond met name uit sociale overwegingen en uit oogpunt van arbeidsefficiëntie.

Vreemde melkers

Mexicanen in de VS, Letten in Denemarken en de Nederlandse boer staat zelf in de melkput - special: Melk en arbeid
Om vreemde arbeid in te huren voor het melken is nog nieuw. Maar het begint toch langzaam te komen

Boeren op De Lindeboom

Mensen met handicap onmisbare schakel in traject van koe naar kaas
Op een melkveebedrijf in de Achterhoek wordt een deel van de werkzaamheden uitgevoerd door geestelijk en lichamelijk gehandicapten

Gezonder en sneller melken

Langer voorbehandelen geeft kortere machinemelktijd
In een praktijkproef is onderzocht hoe een voorbehandeling gecombineerd met een wachttijd van invloed is op de melkproductie en op de machinemelktijd

Samenwerking verlaagt kosten

Hitje 79 ook voor Coen en Leny van Zanten verrassend op viertal NRM
Een bezoek aan een melkveebedrijf, waarvan 2 koeien geselecteerd waren voor de NRM, waarvan één succesvol eindigde

Veel tegenslag

Kostprijs hightechbedrijf stijgt fors naar 41 eurocent in 2001
De kostprijs van 2001 en van 2000 van een kg melk op het hightechbedrijf wordt vergeleken met die van een groep praktijkbedrijven om te achterhalen, waarom de beoogde 34 eurocent niet is gehaald

Grillen van groeien

Steeds meer melkveebedrijven worstelen met bereiken van maximale arbeidscapaciteit
Op steeds meer melkveebedrijven is het plafond van beschikbare arbeid bereikt en daarom rijst de vraag hoe normaal de voorheen vanzelfsprekende jaarlijkse groei nog eigenlijk is
right