Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

antibioticaresistentie

Antibioticagebruik in beeld

Jasper het Lam: ‘Het antibioticagebruik per koe is niet hoger dan het gebruik per mens" - special Gezondheid
3 dierenartspraktijken hebben de handen ineengeslagen om het gebruik van antibiotica terug te dringen. Een bedrijfsgezondheidsplan en een cursus medicijngebruik behoren tot de speerpunten.

Nieuws

In de strijd tegen antibioticaresistentie heeft de Gezondheidsraad de overheid geadviseerd extra maatregelen te nemen in verband met het antibioticagebruik in de veehouderij.

Alleen op lange termijn komen veelgebruikte antibioticaproducten in het gedrang

Nieuws

Vanaf 1 januari 2012 moet elk melkveebedrijf een bedrijfsspecifiek bedrijfsgezondheidsplan, een bedrijfsbehandelplan en een transparant registratiesysteem voor antibiotica hebben. Ook mag alleen een geborgde dierenarts een veehouder adviseren.

Het gebruik van derde en vierde generatie antibiotica moet worden geminimaliseerd

Nieuws

Het antibioticumgebruik in de Nederlandse veehouderij is in 2010 voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald. De voorlopige cijfers van het Central Veterinary Institute (CVI) wijzen op een afname van 12 procent.

Nieuws

De Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierenhouderij in Nederland dringt erop aan dat dierenartsen en veehouders alle antibiotica die ze gebruiken, registreren in een centrale database. Eind dit jaar moet die database actief zijn.

Ook stuurgroep wil halvering van het antibioticagebruik in 2013

Nieuws

Minister Gerda Verburg van LNV wil dat het antibioticagebruik in de veehouderij in 2013 het niveau van 1999 heeft.

Minister Verburg wil in drie jaar tijd antibioticumgebruik halveren

Nieuws

De brief aan de Tweede Kamer waarin staat dat het antibioticagebruik in 2011 met 20 procent moet zijn afgenomen, was niet door minister Gerda Verburg getekend.

Inhoud brief antibioticagebruik kan nog veranderen
right