Sitemenu

dinsdag 7 juli 2020
left
content-main

antibiotica

Bedrijfsbehandelplan

Hulpmiddel om het gebruik van diergeneesmiddelen te optimaliseren - uiergezondheid
De 13e en laatste aflevering van de serie uiergezondheid gaat over het nut en de toepassing van het behandelplan

Spenen verzegelen

Teatsealer moet nieuwe infecties in uier tijdens droogstand voorkomen
De werking en het nut van een teatsealer, waar een GD-dierenarts commentaar bij geeft

Steeds meer resistent

Verantwoord antibioticagebruik noodzaak voor stijgende reistentieproblematiek
Een dierenarts, tevens wetenschappelijk medewerker aan de faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke legt uit waarom het resistentieprobleem nu zoveel belangstelling krijgt en waarom een voorzichtig gebru

Herstelperiode voor de uier

Otlis Sampimon: "Ook laagcelgetalkoeien kunnen problemen krijgen zonder antibiotica" - special: Uiergezondheid
Sampimon, specialist uiergezondheid bij diergezondheidsdienst GD, geeft aanwijzingen voor het droogstandsmanagement en over het gebruik van een teatsealer

Antibioticagebruik te lijf

Voorman dierenartsen Edwin Visser wil zelf medicijnen blijven afleveren
Het is zinvol om te weten hoeveel antibiotica er in de melkveehouderij gebruikt worden, vindt Edwin Visser, voorman van de rundveedierenartsen.

Antibioticagebruik in beeld

Jasper het Lam: ‘Het antibioticagebruik per koe is niet hoger dan het gebruik per mens" - special Gezondheid
3 dierenartspraktijken hebben de handen ineengeslagen om het gebruik van antibiotica terug te dringen. Een bedrijfsgezondheidsplan en een cursus medicijngebruik behoren tot de speerpunten.

Dubbel droogzetten doeltreffend

Ruim zestig procent minder mastitis bij combinatie antibiotica met Orbeseal
De firma Pfizer heeft in Nederland onderzoek gedaan naar dubbel droogzetten met zowel antibiotica als de droogzetter Orbeseal.

Nieuws

Vanwege toenemende problemen met antibioticaresistentie wil de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) het preventief gebruik van derde en vierde generatie antibiotica verbieden.

In de VS wordt het gebruik van bepaalde antibiotica als groeibevorderaar nog steeds toegelaten
right