Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

alternatieve landbouw

Biologische verdween uit dynamische bedrijf Jan Eriks uit Zeewolde

Bij overschakeling van milieuvriendelijke landbouw naar produktiegerichte landbouw werd de bedrijfsvoering op het melkveebedrijf van Jan en Ingrid Eriks aangepast aan die van de meeste andere bedrijve

Gerrit Marsman schakelde over van gangbare naar ekologische veehouderij

Na een moeilijke overgangsperiode gaan de zaken in het 3e jaar ecologisch boeren duidelijk beter voor een polderboer (Noordoostpolder) die de stap waagde. Een reportage

Biologisch boeren

Hoe milieuvriendelijk is de biologische melkveehouderij?
Het Centrum voor Landbouw en Milieu vergeleek de mineralenoverschotten van het boekjaar '94-'95 van 35 biologische bedrijven met die van 400 bedrijven uit het LEI-boekhoudnet; dit zijn grotendeels gan

Duitse eco-index

Stieren anders gerangschikt voor biologische veehouders
Zo'n 2 jaar geleden is de eco-index in Zuid-Duitsland, met voornamelijk Brown Swiss, geintroduceerd, waarin 6 wegingsfactoren zijn opgenomen: productie, persistentie, vleesindex, levensduur van de voo

Fokdoel biologische veehouderij

Uit enquete Louis Bolk Instituut blijkt: merendeel biologische boeren fokt nog gangbaar
Het Louis Bolkinstituut is een project gestart dat moet leiden tot de formulering van een fokdoel voor de biologische melkveehouderij.

Consument draait bij'

Gangbare landbouw moet volgens Ria Beckers meeliften op succes van eko
De mening van voormalig politicus Ria Beckers, voorzitter van het Platform Biologica, over de biologische landbouw en de biologische melkveehouderij

Gras

Boerbestendig grasland
4 artikelen geven de mening weer van een bedrijfsdeskundige, een onderzoeker (voedingsfysioloog), een biologische veehouder en een veehouder met een intensief melkveebedrijf over hun afwegingen voor e

Begin Bioveem

In winter eiwitnorm moeilijk haalbaar op biologisch bedrijf
Behalve het vastleggen van gegevens over de grond, de gewassen en het vee op biologische melkveebedrijven wil het project Bioveem (BIOlogische VEEhouderij en Management) de verkregen ervaring en kenni

Biologisch en gezond?

Koeien op Bioveem-bedrijven nauwelijks gezonder in vergelijking met gangbaar
Een vergelijking naar ziekteproblemen bij koeien op 10 melkveebedrijven met een biologische bedrijfsvoering t.o.v. gangbare bedrijven

"Gangbaar is zo slecht nog niet"

Eerste proefstiervaarzen uit Genes Diffusionprogramma bij milieubewuste maatschap Ten Wolde
Zijn ecoproducten zoveel beter dan producten uit de gangbare landbouw? Dat vraagt men zich af op een Drents melkveebedrijf.
right