Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

agrarische planning

Minder jongvee, meer melkvee

Ruimte in ammoniak, fosfaat en vergunning creëren door minder jongvee op te fokken
Met minder jongvee naar meer ontwikkelingsruimte? Het ‘inruilen’ van jongvee voor melkkoeien is een optie om meer koeien te melken.

Beweiden met de computer

Netwerk Dynamisch Beweiden gaat beweidingsprogramma testen
Zo veel mogelijk melk uit weidegras halen, dat is het doel van het rekenprogramma de WeideWig.

Duel tussen koe en kalf

Na de quotering staat elke veehouder voor de keuze: melkvee of jongvee - achter de komma
Met het wegvallen van het melkquotum moet iedere veehouder kiezen of hij jongvee plekken gaat benutten voor melkkoeien.

Voorsorteren op 2015

Deelnemers Melkweg 2020 bereiden zich voor op tijdperk zonder quotum - Melkweg 2020
Ruim vier ton leasen, quotum verkopen of nu nog quotum kopen. Als het gaat over quotum, denken en handelen zes deelnemers aan het project Melkweg 2020 heel verschillend. Wat zijn hun beweegredenen?

Op weg naar 2020

Huidige strategische keuzes bepalend voor produceren in het quotumloze tijdperk - melkweg 2020
Met het einde van het melkquotum in 2015 valt er veel zekerheid weg. Dat betekent nieuwe plannen maken om te kunnen blijven ondernemen in het quotumloze tijdperk.

Groeien vanuit vakmanschap

Zelf samengesteld rantsoen zorgt voor hoge productie op Skipwell - bedrijfsreportage
Gerald Schipper was één van de drie zoons, die een bedrijf van zijn ouders kon overnemen. Hij wil met zijn vrouw Grace hetzelfde mogelijk maken voor hun kinderen.

Dubben over keuzes

Jan Teade Kooistra: 'Tot welke bedrijfsomvang blijf je als mens gelukkig?' - melkweg 2020
Diverse bedrijven hebben inmiddels een nieuwe ligboxenstal gebouwd met het oog op het quotumloze tijdperk, maar Jan Teade en Lydia Kooistra in Eagum hebben dat bewust nog even uitgesteld.
right