Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

agrarische handel

Melkprijs in EU tot 2018 onder de dertig cent

Na loslaten quotering groeit de Europese melkplas nauwelijks - special Mondiaal melken
Regelmatig publiceren internationale instanties als de FAO en de OECD voorspellingen over de agrarische markten.

Import stroomopwaarts

Duits marktaandeel flink omhoog door roodbontstieren
De ontwikkelingen op de spermamarkt met de aantallen eerste inseminaties met importsperma

Geen slogantaal meer

Boerenbondadviseur rundveehouderij Eddy Leloup: 'Groei plaatsen binnen zekere realiteitszin'
In een interview laat de Boerenbondadviseur blijken dat het vernieuwde Vlaamse quotumsysteem nog voldoende ruimte zal bieden voor individueel ondernemerschap

Melken voor de buurman

Johan Baltes: 'Meijerink is de boer, ik ben de handelaar'
In Holten voegden 2 buren hun bedrijven samen: een zwartbont- en een roodbontmelkveebedrijf. De één is veehouder en de ander richt zich op de veehandel.

Entree Brazilië op wereldmarkt

Groeiende nationale melkproductie meer en meer ingevuld door hittebestendige koeien
Een bezoek aan Brazilië om na te gaan in hoeverre dit land in staat is met de melkproduktie te opereren op de wereldmarkt

Melkquotum 'cashen'?

René van Bakel: "Nu melkquotum verkopen is niet speculeren, maar ondernemen"
Een situatie doet zich thans voor dat de huidige hoge melkquotumprijzen voor veel veehouders een reden is om een pas op de plaats te maken in bedrijfsontwikkeling.

Prijsrisico's afdekken

Termijnmarkten in de zuivel zijn een oriëntatie waard - special Koe en geld
Wat te doen als melk- en voerprijzen meer gaan schommelen? Deskundigen uit de melkveehouderij vertellen hoe melkveehouders weerstand kunnen bieden aan fluctuerende prijzen

Inspelen op prijsfluctuaties

Vier melkveehouders over hoe ze in de toekomst om denken te gaan met prijsschommelingen - special Koe en geld
Deskundigen zijn het erover eens: de marktprijzen van voer en melk zullen de komende jaren grotere schommelingen gaan vertonen.

Vervoer van voer

Nico de Vos: "Sterke logistiek is de kracht van de veevoersector" - special Import/export
De export van mengvoer neemt een bescheiden plaats in, import van grondstoffen is er des te meer. Nederlandse voerfirma’s zijn actiever met internationaliseren dan hun Vlaamse collega’s
right