Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

agrarische bedrijfsvoering

Van twee naar één

Harry en Jelle Broekx: "Na vijf jaar opnieuw leren samenwerken"
Na 5 jaar op 2 bedrijven konden Harry en Jelle Broekx hun quotum eindelijk samenbrengen.

Meer managen dan melken

Emigrant Hans Fikken stelt ambities in Nieuw-Zeeland bij
In de piekperiode melkt Clearview Dairies op het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland 1500 koeien in twee melkstallen. Bedrijfsleider Hans Fikken zwaait er sinds 2004 de scepter.

Kopen en verkopen

Nieuw-Zeelandse emigrant Cor Vlaanderen overweegt opnieuw bedrijfsverplaatsing
6 jaar geleden maakten Cor en Llea-Anne Vlaanderen de overstap van sharemilker naar eigenaar van een melkveebedrijf. Op het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland melken ze nu bijna 600 koeien.

Gevarieerd en toch goedkoop

Bert Germonpré: "Mechanisch mengen met uitkuilbak op kuilplaat" - special: Voertechniek en goedkoop
Zoekende naar het best passende voersysteem kwamen Marc en Bert Germonpré 10 jaar geleden op een eenvoudige uitkuilbak uit

Lightnings in de praktijk

Melkveehouders aan het woord over hun Lightningdochters - special Lightning
Via ingezonden brieven, faxen en mailtjes laten melkveehouders hun ervaringen weten over de prestaties van hun Lightningdochters

Op een haar na 30.000 kg melk

Nederlandse koeien blijven zes maanden langer op het bedrijf dan eind jaren negentig
Presentatie van de nieuwe Nederlandse mpr-cijfers voor de periode 1 september 2006-31 augustus 2007. Uit de cijfers blijkt o.a. dat de Nederlandse koe ouder wordt en meer melk geeft

Grens 8000 kg melk gekraakt

Vlaamse roodbonten tonen in mpr-jaar 2007 meer progressie ejr dan zwartbontkoeien
Na de introductie van het kengetal economisch jaarresultaat (ejr) in de productiestatistieken in het boekjaar 2005-'06 is een jaar later de progressie in productie op Vlaams niveau opnieuw zichtbaar

Uitlaatgassen van de koe

Speciaal krachtvoer reduceert methaanuitstoot tien tot vijftien procent
De Nederlandse overheid wil de emissie van broeikasgassen van 1990 met 30% in 2020 hebben teruggebracht. Wat kan de veehouderij doen om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen?

Vrijer boeren

De familie Vandenbrink emigreerde drie jaar terug naar het Canadese Saskatoon
Henk Vandenbrink (48) emigreerde 3 jaar geleden met echtgenote en 5 kinderen vanuit Lunteren naar Canada. In Nederland had de familie een gemengd landbouwbedrijf met melkvee, legkippen en zeugen.

Rood in zwarte verpakking

Peter Boghaert: "Showkoeien geen noodzaak om gelukkigte kunnen boeren"
Stiermoeders met rode genen onder een zwart vel of omgekeerd, daar fokt Peter Boghaert (50 rood- en zwartbonte melkkoeien en 60 stuks jongvee) in België op.
right