Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

agrarische bedrijfsvoering

Maximale inzet loonwerker

Vijftigurige werkweek dankzij uitbesteden landwerk en slimme mechanisatie in de stal - serie Hightech-/Lagekostenbedrijven. Deel 5: Arbeid en mechanisatie
De beide bedrijfsleiders van het Lagekostenbedrijf en van het Hightechbedrijf van ASG geven inzicht in hun arbeidsuren en mechanisatiekosten

Dertig idealistische jaren op De Vaan (2)

Toen de omstandigheden moeilijk werden, kwamen de zwakke zijden van de modelstal aan het licht
In dit 2e deel over de historie van het hygiënische melkveebedrijf De Vaan wordt de teloorgang van dit Rotterdamse voorbeeldbedrijf in de periode 1929-1939 geschetst

Kick van grenzen verleggen

Familie Van Wezel recyclet mest om als strooisel in de boxen te gebruiken
Jeroen en José van Wezel (1200 koeien en 12 man personeel sinds 7 jaar op hun bedrijf in Ohio) vertellen over hun werkwijze.

Kritisch op kilowatt

Gert Lammers: "De verhouding dag-nachtstroom vijftig om vijftig" - special Energiebesparing
Als deelnemer van een netwerkgroep over energie kent dit onderwerp voor melkveehouder Gert Lammers uit Sinderen nog weinig geheimen.

In eigen tempo

Annemieke Jansen Holleboom: "De groei is economiegestuurd" - special: Melkwinning
Annemieke Jansen Holleboom legt uit waarom zij en haar man kozen voor overcapaciteit bij de aanleg van de Titan-melkrobot van RMS met 3 melkboxen, die de oude 14 standsvisgraatmelkput vervangt

Voorliefde voor rood

Paul Goossens: "Een roodbonte blijft een robuustere koe"
Koeien die goed produceren op een ruwvoerrantsoen: dat is de basis van de fokkerijvisie van een Vlaamse melkveehouder met 75 roodbonten

Constant compenseren

Bert Poot: "Onze fokkerijkoers is in vijftig jaar nooit gewijzigd"
Reportage van een veebedrijf in Rockanje met 30 stuks melkvee

Besparen op energie

Jacques Lammers: "Veehouders investeren liever in nieuwe tractor dan in papieren rapportje over energieverbruik" - special Energiebesparing
Een aantal zegslieden geeft z'n mening en ervaringen omtrent het meedoen van veehouders bij het treffen van energiezuinige maatregelen op hun bedrijf

Melken zonder kuilvoer

Dominique Roulin: "De zuivelfabriek wil het risico op boterzuur uitsluiten"
2 Zwitserse melkveehouders ontvangen een melkprijs van bijna 50 cent per kg. De royale prijs compenseert de hogere productiekosten, zoals speciaal voer, voor de speciale kaassoort Vacherin Fribourgois

Geertje 289 op scherp

Robuuste oud-NRM-winnares stevent af op 10.000 kg vet en eiwit
Een blessure aan de kruisbanden leek het einde van haar succesvolle carrière, maar Geertje 289 - inmiddels 13 jaar oud - is er weer bovenop.
right