Sitemenu

zondag 7 maart 2021
left
content-main

agrarische bedrijfsplanning

Inspelen op prijsfluctuaties

Vier melkveehouders over hoe ze in de toekomst om denken te gaan met prijsschommelingen - special Koe en geld
Deskundigen zijn het erover eens: de marktprijzen van voer en melk zullen de komende jaren grotere schommelingen gaan vertonen.

Voorsorteren op tijdperk zonder quotum

Siem-Jan Schenk: "Het is tijd voor een strategie, waarbij veehouders minder afhankelijk zijn van vaste kosten" - special Mondiaal melken
Melkveehouders moeten zich klaarmaken voor een periode zonder superheffing, stelt Rabobankdirecteur Wim Thus. Dat betekent koersen op een bedrijfsopzet, die minder kwetsbaar is voor prijsfluctuaties.

Kopen als niemand koopt

Anticyclisch investeren vergt vooral moed en 'vet op de botten'
Goedkoop uitbreiden in tijden van laagconjuctuur en oogsten als de markt in euforie verkeert. Anticyclisch investeren wordt voor melkveehouders aantrekkelijk nu prijzen meer gaan schommelen
right