Sitemenu

zondag 7 maart 2021
left
content-main

agrarische bedrijfsplanning

Stromen van geld

Als een lage cashflow komt door 'slecht' boeren, is groei geen oplossing - achter de komma
Aan de hand van een voorbeeld-melkveebedrijf wordt het kengetal cashflow verduidelijkt.

Werken aan melkopbrengst

Peter Braekman: ‘Eerst optimaliseren en dan pas groeien’
‘Keuzes maken bij schommelende melkprijzen.’ Dat was het thema op een studiedag, waarop de Vlaamse overheid en Boerenbond vooruitblikten naar het post-quotumtijdperk.

Optimisme over opschaling

Zeventig procent van de melkveehouders verwacht dat er op het eigen bedrijf over tien jaar nog gemolken wordt - NRM 2010
Vooral jonge melkveehouders kiezen ervoor extra arbeid in te schakelen om de bedrijfsontwikkeling in goede banen te leiden, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Veeteelt.

Optimale inseminatie- en vervangingsbeleid bij zwart- en roodbont vee

In dit onderzoek is voor koeien met uiteenlopende leeftijd vastgesteld welke laktatiewaarde minimaal vereist is, zodat insemineren op verschillende momenten na afkalven economisch gezien nog zinvol is

Managementsbeslissingen op veehouderijbedrijven nabootsen via de computer

Bespreking van een computersimulatiemodel, waarmee een melkveestapel van 100 koeien met bijbehorend jongvee kan worden nagebootst en de ondersteuningsfunctie van de veehouder hierbij.

Onvolledige emigratie

Pierre Berntsen: "Als je in Duitsland wilt slagen, moet je dat in Nederland ook doen"
Uitleg van de keuzemogelijkheid van semigratie als tussenstap naar een definitieve emigratie. Een melkveehouder en een melkveehoudster vertellen hierbij hun ervaringen met semigratie
right