Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main

agrarisch recht

Boeren met kwotum: produktiestijging heeft nog steeds zin

Voor het inschatten van de effecten van produktiestijging per koe moet onderscheid gemaakt worden tussen zelfvoorzienende bedrijven en de niet zelfvoorzienende, alsmede de invloed van verandering van

Europese melkveehouderij en bedrijfsvoering na 1 april 1984

Er wordt een overzicht gegeven van de melkquota in de verschillende E.G.-landen en het kortingspercentage dat toegepast zal moeten worden.

Aandacht voor de fokkerij blijft bij de superheffing de moeite waard

Een drietal buitenlandse veeteeltkundigen geven hun mening weer over de fokkerij in de tijd van de superheffing. Melkkontrole en k.i. blijven meer dan ooit nodig.

Naar een datacentrum

Terugtredende overheid zet Canadese veeverbetering in beweging
In Canada is de overheid zich aan 't terugtrekken uit de veeverbetering en hebben de KI-organisaties, melkcontrolestations en stamboeken de koppen bij elkaar gestoken voor de realisatie van 1 databank

VRV na herstart op rails

Nationale samenwerking wacht op nieuwe impulsen
Met de algemeen directeur van de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging worden de fokkerij-ontwikkelingen in Belgie besproken

Melkveehouderij ziet toekomst

Vogelaar kent geen pardon voor knoeiers met gezondheidsregels
De voorzitter van de LTO-vakgroep Melkveehouderij geeft achtergronden en geeft de grote lijnen weer van het LTO-discussiestuk "Uitzicht op een veelzijdige toekomst"
right