Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

agrarisch natuurbeheer

Werken aan imago

Henk Jan Soede: 'De melkproductie is niet het streven, maar het resultaat van alle factoren' - bedrijfsreportage
Met agrarisch natuurbeheer en zonnepanelen op het dak investeerden Henk Jan Soede niet alleen in de duurzaamheid van het eigen bedrijf, maar ook in een positief imago voor de sector.

Beheersgras smaakt

Melkkoeien nemen meer beheersgras op dan gedacht
Omdat de energiewaarde van beheersgras laag is zijn melkveehouders vaak huiverig om dit gras aan hun melkgevende koeien te voeren.

Ondernemen met natuur in opkomst

Projectleider CLM Wim Dijkman: ‘Het taboe dat aan natuur niet verdiend mag worden is verdwenen’
Boer zijn en natuur beheren. In de kerstspecial ‘De boer als natuurondernemer’ komen vier boeren aan het woord over die dubbelrol.

Nieuwe kansen voor oud ras

Teunis Jacob Slob: "Voor de blaarkopstier liggen er gouden kansen op het gebied van vruchtbaarheid en afkalfgemak"
Langzaam maar zeker zijn de blaarkoppen de afgelopen 25 jaar verdwenen uit het Zuid-Hollands veenweidegebied.

Liever weiden dan bossen

Koen Vangelder past natuurgebieden in bij biologische bedrijfsvoering - kerstspecial: De boer als natuurondernemer
Het groene, glooiende landschap van het Pajottenland herbergt enkele natuurgebieden.

Beloofde land

De 24 uurseconomie gaat niet hand in hand met weidevogelbeheer
Gezonde koeien en een gevarieerd dieet compenseren ruimschots het arbeidsintensieve graslandbeheersysteem van hessel en Etty Agema in Kollumerpomp.

Riet, ruigte en groen gras

Theo Kemp houdt met melkkoeien Zuid-Hollands landschap open
Purperreigers en zwarte sternen foerageren op het land van Theo Kemp. De melkveehouder uit Nieuwkoop boert midden in het Groene Hart. Zijn grond grenst aan die van Natuurmonumenten.

Slim met vogels

Effect weidevogelpakket te berekenen met Beheerwijzer
Uitgelegd wordt dat men met de Beheerwijzer de voedertechnische en economische gevolgen van het toepassen van een weidevogelpakket op het bedrijf kan uitrekenen

Beheer gewaardeerd

Natuurverenigingen ontplooien veel initiatieven
In het kort de stand van zaken betreffende de beheerslandbouw

Boeren over water

Henri en Jan Smit
Het aanpassingsvermogen van 2 broers in Giethoorn, die bij hun melkveebedrijf ook 14 ha riet in exploitatie hebben
right