Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

afmetingen

Beter uniforme speendimensies

Selectie naar uniformere en bij voorkeur smallere spenen blijkt positief voor de uiergezondheid
Speendimensies variëren sterk tussen koeien. Met name in de speenlengte blijken in de praktijk grote verschillen te zitten.

Groot of klein [afmetingen van rundvee]

Verschillende theorieen zijn belicht over de domesticatie van het rund die gepaard ging met een inkrimping van 1.50 m tot 1 m hoogte en een gewichtsdaling van 800 kg tot minder dan 200 kg.

Kenmerk ontwikkeling houdt volwaardige plaats in hoofdbalk

Achtergronden van het besluit dat onlangs door het NRS-bestuur is genomen: het kenmerk ontwikkeling blijft voorlopig in de hoofdbalk en zal ook voor hetzelfde deel (20 procent) mee blijven wegen bij d

Ligboxenstal groeit mee met koe en milieu

Een verkoopleider van een stalinrichtingsbedrijf aan 't woord over de bijgestelde maatvoering voor ligboxeninrichting in de loop der jaren i.v.m. de veranderende gemiddelde hoogtemaat van melkvee

Snel en flexibel

Jan Steenbergen: "Kleinere melkstal was nauwelijks voordeliger" - special: Melkwinning
Ervaringen van de familie Steenbergen uit Fluitenberg, die bij de bouw van een swingoverstal voor overcapaciteit koos

Nieuws

Boeren kunnen tot 1 april reageren op de aanpassingen die Dienst Regelingen (DR) heeft doorgevoerd.

Percelen door aanpassingen Dienst Regelingen gemiddeld 2,6 procent kleiner
right