Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

aantallen vee

Vizier op groeien in koeien

Veel veehouders onderschatten impact voeraankoop en arbeid bij verdere bedrijfsontwikkeling - special bedrijfsontwikkeling
Wel fors groeien in aantal koeien, maar niet in oppervlakte grond.

Minder jongvee, meer melkvee

Ruimte in ammoniak, fosfaat en vergunning creëren door minder jongvee op te fokken
Met minder jongvee naar meer ontwikkelingsruimte? Het ‘inruilen’ van jongvee voor melkkoeien is een optie om meer koeien te melken.

Weinig afvoer is mogelijk

Afvoerpercentages op Nederlandse bedrijven variëren van 6 tot 57 procent
Onderzoekers uit Wageningen en Utrecht hebben het gedwongen afvoerpercentage op melkveebedrijven nader onderzocht.

Meer koeien, minder melk

Gemiddeld Vlaams bedrijf groeit fors, maar verliest terrein in productiecijfers
Het is opvallend. Waar de afgelopen boekjaren sprake was van productiewinst, laten de Vlaamse mpr-bedrijven dit jaar een veer in productiekengetallen.

Productie hier behouden

Buitenlandse investeringen zijn nodig voor innovaties in het binnenland - special internationalisering
De vooraanstaande positie van de Nederlands/Vlaamse melkveehouder is volgens Roald van Noort, CRV-directievoorzitter, alleen te behouden door sterk uit te breiden in productie.

"Weiden past bij ons"

Ook bij verdere schaalvergroting blijft weidegang het streven van familie De Boer - het project Koe & Wij [2]
Van het project Koe & Wij met weidegang op het eigen bedrijf komen hier de ervaringen en het bedrijfsbeweidingsplan van een deelnemer uit de groep 'Weidegang en grote koppels' aan de orde

Nieuws

Vijftien procent minder koeien in EU

31-10-2012  · 1 reactie

In vrijwel alle EU-landen is het aantal melkkoeien in de periode 2001-2011 gedaald, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De Nederlandse melkveestapel kromp in de periode 2001 tot 2011 met zes procent

Meer koeien onder de meetlat

Aantal excellente zwartbonten in Nederland en Vlaanderen in boekjaar 2008-'09 afgenomen
De bedrijfsinspecteurs van CRV hebben het afgelopen jaar in zowel Nederland als Vlaanderen meer koeien ingeschreven.

Meer melken met minder koeien

Herman Beke: "Liever beter werken dan groeien" - bedrijfsreportage
Van 150 melkkoeien voor 850.000 liter quotum ging het bij de familie Beke naar 105 stuks met 1.050.000 liter. De afgelopen tien jaar is het bedrijfsresultaat in Hensies vooral geoptimaliseerd.

Kruisende topondernemers

John Verhaar: "Afkalven is toch geen ziekte geworden?"
Toevalligerwijs kregen ze ervaring met inkruisen en nu is het een belangrijk wapenfeit van hun grote bedrijven.
right