Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

aanpassing

Robotdata ontrafelen

Verandering in rantsoen vraagt doorgaans om aanpassing van robotinstellingen
Tachtig procent van de robotboeren kan volgens voerfirma De Heus het rendement uit de melkrobot nog verbeteren.

Hittestress verandert metabolisme van de koe

Koeien gaan tijdens periode met hittestress anders om met het rantsoen
De hoge genetische aanleg voor melkproductie zorgt ervoor dat de melkkoe meer warmte produceert en eerder last heeft van hittestress.

Onderhoudsbeurt indexen

GES gebruikt vaarzengegevens voor fokwaardeschatting geboorteverloop
Geboortegemak bij vaarzen, een nieuw vruchtbaarheidskenmerk, geen robuustheid voor buitenlandse stieren.

Sleutelen aan melkkwaliteit

Onderhoudsfrequentie melkinstallatie neemt onvoldoende toe bij bedrijfsgroei - special: Melkkwaliteit
Aandachtspunten bij hygiëne-maatregelen rond het melken, waarbij ook de afstelling van de melkinstallatie hoort

Boer scoort tevredenheid

Aangepast keuringsrapport uniformeert bovenbalk en vraagt boeren naar waardering voor de koe
Het keuringsrapport ondergaat in oktober 2 grote veranderingen. De kenmerken in de bovenbalk worden voor Nederlandse en Vlaamse melkveehouders gelijk.

Comfort en klimaat

Dierenarts Jan Hulsen: "Een dip in de groeicurve wijst op een zwakke plek in de opfok" - special: Jongveehuisvesting
Stalinrichtsdeskundigen en een dierenarts geven hun mening omtrent het juiste tijdstip voor een kalf om te verhuizen van strohuisvesting naar een ligboxenstal, en omtrent de eventuele aanpassingen aan

Nieuws

De Nederlandse Veeverbeteringsorganisatie (NVO) heeft besloten om de fokwaarden van 468 roodbonte stieren uit Zwitserland opnieuw te berekenen.

Nieuwe fokwaarde voor Zwitserse Blitz

Nieuws

Het ministerie van LNV heeft de maatregelen voor blauwtong serotype 6 versoepeld. De aanpassing houdt in dat het insluitingsgebied is opgeheven en heel Nederland nu alleen nog beperkingsgebied is.

Nieuws

Veehouders die benieuwd zijn hoe de aanpassing van de vetcorrectie op het melkquotum uitpakt kunnen dat bepalen via een rekenmodel van Alfa Accountans.
Hoger vet minder nadelig na aanpassing vetcorrectie

Nieuws

De Nederlandse melkveehouders kunnen volgend jaar rekenen op een quotumverruiming van 2,5 procent.
Meer melk in de EU door jaarlijkse quotumverruiming van 1 procent
right