Sitemenu

donderdag 17 juni 2021
left
content-main

608-D Rundvee

Grens 8000 kg melk gekraakt

Vlaamse roodbonten tonen in mpr-jaar 2007 meer progressie ejr dan zwartbontkoeien
Na de introductie van het kengetal economisch jaarresultaat (ejr) in de productiestatistieken in het boekjaar 2005-'06 is een jaar later de progressie in productie op Vlaams niveau opnieuw zichtbaar

Kopen als niemand koopt

Anticyclisch investeren vergt vooral moed en 'vet op de botten'
Goedkoop uitbreiden in tijden van laagconjuctuur en oogsten als de markt in euforie verkeert. Anticyclisch investeren wordt voor melkveehouders aantrekkelijk nu prijzen meer gaan schommelen

Vraagprogramma NRM 2008

NRM-programma wijzigt: individuele keuring naar zaterdag
Op vrijdag 27 juni en zaterdag 28 juni vindt de NRM plaats in de Veemarkthallen in Utrecht. In het artikel worden de 24 voorwaarden voor deelname aan dit evenement gepresenteerd

Uitlaatgassen van de koe

Speciaal krachtvoer reduceert methaanuitstoot tien tot vijftien procent
De Nederlandse overheid wil de emissie van broeikasgassen van 1990 met 30% in 2020 hebben teruggebracht. Wat kan de veehouderij doen om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen?

Vrijer boeren

De familie Vandenbrink emigreerde drie jaar terug naar het Canadese Saskatoon
Henk Vandenbrink (48) emigreerde 3 jaar geleden met echtgenote en 5 kinderen vanuit Lunteren naar Canada. In Nederland had de familie een gemengd landbouwbedrijf met melkvee, legkippen en zeugen.

Mais als krachtvoer

Gerhard de Visser: "Ik bespaar twintig ton krachtvoer per jaar" - special Voerprijzen
Sinds 2004 teelt een Zeeuwse melkveehouder maiskolvensilage. Nu de krachtvoerprijzen een opwaartse trend volgen vraagt hij zich of hij zijn areaal zal uitbreiden

Rood in zwarte verpakking

Peter Boghaert: "Showkoeien geen noodzaak om gelukkigte kunnen boeren"
Stiermoeders met rode genen onder een zwart vel of omgekeerd, daar fokt Peter Boghaert (50 rood- en zwartbonte melkkoeien en 60 stuks jongvee) in België op.

Koeien als grasmaaiers

Emigrant Louis Weitenberg terug naar seizoensgebonden afkalven
Emigrant Louis Weitenberg melkt in Nieuw-Zeeland als sharemilker 750 koeien. "Sharemilken is financieel voor ons misschien wel net zo interessant als een eigen bedrijf.

Grond en ruwvoer als basis

Jan Kraaijvanger: "Wij hebben maanden dat we de dierenarts niet zien"
Graslandmanagement en bodembeheer zijn kernbegrippen in de bedrijfsfilosofie van Jan Kraaijvanger (55 roodbonte melkkoeien) te Spijk. Veel en droog ruwvoer zijn belangrijk.
right