Sitemenu

donderdag 22 oktober 2020
left
content-main

608-B Paardachtigen

June verkoopt zichzelf

Vier excellente dochters uit vier combinaties voor Hol-Stiens Dannix June
De kwaliteiten van de met 91 punten ingeschreven Dannixdochter Hol-Stiens June

Op zoek naar een stukje show

Uitwisseling helpt melkveebedrijf van de familie Schep in Boyl aan nakomelingen Iota
Reportage van een familie-onderneming met 2 bedrijven: een bedrijf (100 ha met 80 melkkoeien) in Friesland en een bedrijf in Bergambacht (140 melkkoeien)

Cheyenne verrast

Madisonkampioene komt uit moeder met 79 punten
De nieuwe kampioene van de World Dairy Expo, de koe Pine-Shelter Cheyenne Lee blijkt helemaal niet uit een familie van excellente koeien of showwinnaars af te stammen: zij is de eerste

Boeren met potlood en papier

Stieren met zwartbont vel en goede gehaltevererving genieten voorkeur bij familie Van Leeuwen
Op een Zeeuws melkveebedrijf (90 melkkoeien) is de bedrijfsvoering van de 72-jarige melkveehouder gebaseerd op jarenlange ervaring.

Bodem in bedrijf

Herman Manenschijn: "Stikstofgift niet verder beperken" - special: Bodem en gras
De zandgrond van een Drentse melkveehouder wordt jaarlijks onderworpen aan een bodemanalyse. Afwijkingen worden daardoor vroegtijdig gesignaleerd

Koersen op melk en vlees

Hans Holzer: "Koeien moeten minimaal drie lactaties afronden voor we ze spoelen"
Fleckviehfokkers vanuit de basis, deze typering omschrijft de familie Holzer uit de Duitse deelstaat Beieren.

Bodem vol leven

Joris Willems: "Zonder bodemleven ga ik failliet" - special: Bodem en gras
Een biologische melkveehouder op de zand- en veengronden in België benadrukt dat het bodembeheer belangrijk voor hem is, gericht op het bodemleven.

Leerlooien

Stierenhuid geniet voorkeur bij meubelleer - de weg van... leer
In de Koninklijke Hulshof's Leerfabrieken in Lichtenvoorde wordt in 10 stappen in woord en beeld het verwerkingsproces van huiden gevolgd

Leven onder de graszoden

Invloed van bodemleven op stikstofmineralisatie - special: Bodem en gras
Op het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek is men bezig de invloed van goed bodemleven op de bodemkwaliteit te doorgronden en een meetmethode voor bodemleven te ontwikkele
right