Sitemenu

donderdag 28 mei 2020
left
content-main

605-E Voederadditieven

Vruchtbaarder door omega's

Provimi claimt betere vruchtbaarheid bij voeren van pensbestendige omega-vetzuren
Door Provimi ontwikkelde en gepatenteerde pensbestendige omegavetzuren verbeteren de vruchtbaarheid van koeien.

Antibioticagebruik te lijf

Voorman dierenartsen Edwin Visser wil zelf medicijnen blijven afleveren
Het is zinvol om te weten hoeveel antibiotica er in de melkveehouderij gebruikt worden, vindt Edwin Visser, voorman van de rundveedierenartsen.

Nieuwe uitdaging voor de koe

Lactive schakelt de koe in om het menselijk darmstelsel gezond te maken
Wanneer aan de immuunglobulinen, die de koe bij miljarden produceert, één zeer specifieke wordt toegevoegd, kunnen ze worden ingeschakeld bij de aanmaak van antistoffen tegen schadelijke stoffen in de
right