Sitemenu

dinsdag 28 september 2021
left
content-main

605-A Diervoeding en voedering (algemeen)

Focus op verteerbaarheid

Vooral bedrijven met veel mais in rantsoen zijn gebaat bij hogere celwandverteerbaarheid - special mais
De top van het zetmeelgehalte bij snijmais is volgens kweker Limagrain bijna bereikt. Verdere stijging in vem-waarde moet daarom komen uit een hogere celwandverteerbaarheid.

Prijs van mais

Lage melkprijs en mestwetgeving zorgen voor bewustwording kostenpost maisteelt - special Mais
Het is niet eenvoudig om per bedrijf uit te rekenen of mais telen rendabel is. Mestwetgeving en derogatie spelen een belangrijke, maar lastig in te schatten rol.

Komplexe werking van het groeihormoon op melkproduktie en groei

De werking van het groeihormoon in het lichaam van de koe wordt beschreven op basis van schaarse en soms van voorlopig karakter zijnde informatie

Krachtvoeropname van melkkoeien bij verstrekking via krachtvoerboxen

Op een negental praktijkbedrijven zijn twee systemen voor geprogrammeerde krachtvoerverstrekking - een periodensysteem en een spaarsysteem - onderzocht.

Groeihormonen

Een nieuwe revolutie in de melkveehouderij?
Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden van het gebruik van het rundergroeihormoon in de melkveehouderij worden de resultaten van een Amerikaans onderzoek weergegeven, waarbij de mogelijke gevol

Voerverwerking

Hebben zwartbonten voorsprong op dubbeldoelrassen?
Verslag van een proef met 8 zwartbonte en 8 Fleckviehkoeien (Simmental) waarin de verschillen in voerverwerking gedurende de gehele tijdsduur tussen twee afkalvingen onderzocht werd.

Biedt de weiderij met Piemontesevaarzen een waardevol alternatief?

De mogelijkheid wordt door de organisatie Coveco geopperd om Piemontese kruislingvaarzen op te fokken en te laten afkalven als alternatief voor de melkveehouder
right