Sitemenu

donderdag 17 juni 2021
left
content-main

605-A Diervoeding en voedering (algemeen)

Verdelen loont

Twee keer daags snijmaisbijvoeding betaalt zich terug
Onderzoekservaringen omtrent het effect van bijvoeren van snijmais in de weideperiode

Efficientie onderschat

VEM-systeem onnauwkeurig voor hoogproductieve koe
Hebben hoogproductieve koeien een efficientere energiebenutting dan laagproductieve koeien?

KKM (te) streng voor bronwater

Slechts 1/3 van het eigen bronwater blijkt echt geschikt te zijn als drinkwater voor vee. Dat blijkt uit resultaten van watermonsters die zijn onderzocht in het kader van Keten Kwaliteit Melk

Onder de norm voeren

PDVE-systeem voor nauwkeuriger inschatting darmverteerbaar eiwit
Uitleg van het nieuwe Provimi darmverteerbaar-eiwitsysteem, waarin voedermiddelen onder- en overschat worden in vergelijking tot het DVE-systeem.

[Melkinhoud sturen met voer :] koe en voer

4 artikelen over: de effecten van de meest voorkomende voedermiddelen op de melksamenstelling, een veehouder tracht vetverlagend te voeren, het gebruik van krachtvoer in ongeperste vorm op een ander m

Krachtvoer goedkoop vervangen

Bosma-Zatheproef: verse maisgluten verlagen kostprijs en houden productie gelijk
De koeien op het proefbedrijf kregen verse maisgluten in hun rantsoen i.p.v. mengvoer. Meer melk gaven ze niet, maar wel bleken de kosten van hun dagelijkse portie voer lager

Melk uit ruwvoer kent grenzen

Kengetal rantsoenefficientie als maat voor verantwoorde benutting ruwvoer
De grote ruwvoervoorraad zal veel veehouders verleiden onbeperkt graskuil voor de koeien te brengen. Hier wordt tegen gewaarschuwd

Alternatief rundvlees in Amerika

Laura Freeman succesvol met mager vlees zonder hormonen en antibiotica
Laura Freeman uit de staat Kentucky begon als vleesveehoudster op kleine schaal met de productie van mager rundvlees zonder gebruik van hormonen en antibiotica.

"Vruchtbaarheid is voerprobleem"

Gezondheidsspecialist Dirk Zaaijer: "Wie voert op gezondheid, krijgt melk en vruchtbare koe"
Een veearts, die veehouders adviseert inzake sturing tot een gezonde veestapel, geeft zijn mening over sturing bij vruchtbaarheidsproblemen

Van mixen tot mengkuil

Profiteren van voordelen gemengd voeren zonder een eigen voermengwagen
De aanschaf van een voermengwagen is niet voor elk bedrijf aantrekkelijk door de extra mechanisatiekosten en arbeidsbehoefte.
right