Sitemenu

zondag 9 mei 2021
left
content-main

605-A Diervoeding en voedering (algemeen)

Kansen voor klaver

Witte klaver in grasland niet zonder risico
In de jaren 1990-'91 t/m '92-'93 zijn op de Waiboerhoeve 2 bedrijfssystemen met elkaar vergeleken: een bedrijf op normaal grasland en een bedrijf op gras-klaverland

Passie in de pens

Koolhydraten en eiwitten sturen zonder te verzuren
Achtergronden van het onderzoek naar een model, waarin de in de pens afbreekbare koolhydraten en eiwitten in zo'n verhouding worden aangeboden dat de pensmikroben worden verwend

Voeren op aminozuren

Vismeel vult DVE - gat met hoogwaardig eiwit
Praktijkervaringen met het voeren van vismeel aan melkvee

Transportstress

Extra kosten door aanpassingsproblemen vleeskalveren
Voederaanpassingsmogelijkheden na kalvertransport

PFOS-vers-gras aangepast

Rantsoen tastbaarder door werkelijke cijfers weidegras
Uitleg van de wijze, waarop een veehouder met het vers-grasonderzoek en het PFOS-systeem het weidegrasrantsoen kan bijstellen

Voerverlangens topproducentes

Zonder extreme krachtvoergift toch hoge prestaties mogelijk
Het sectiehoofd van het PR te Lelystad geeft inzichten in de benutting van voerbestanddelen bij hoogproductieve melkkoeien, de voersamenstelling voor een optimale penswerking, de voeding in de droogst

Aardig alternatief

Melkproductie op triticalekuil hoger dan verwacht
In een voederproef met melkvee is een rantsoen van graskuil-triticalekuil vergeleken met een rantsoen van graskuil-snijmais

Ruwvoer na Minas

Grasland blijft grootste ruwvoederteelt
Conclusies van een onderzoek naar de gevolgen van invoering van Minas voor de droge-stofgehalten van de verschillende ruwvoedergewassen in Nederland

Fosfor verantwoord omlaag

Onder CVB-norm voeren met nieuw 'netto-fosforsysteem'
Een mengvoerleverancier heeft een nieuw waarderingssysteem voor fosfor ontworpen: het netto-fosforsysteem.
right