Sitemenu

maandag 1 juni 2020
left
content-main

605-B Voedersystemen, Voederrantsoenen

Opmars mengwagen gestuit

Veeteeltonderzoek: gemakkelijk en vooral goedkoop voeren belangrijk bij keuze voersysteem - special voermethoden
Resultaten van een onderzoek hoe Nederlandse en Vlaamse melkveehouders hun koeien in de winterperiode voeren. Naast de onderzoeksresultaten geven 3 melkveehouders hun werkwijze weer

Hulp bij keuze voersysteem

Praktijkonderzoek werkt aan wijzer voor advisering in nieuw voersysteem - special voermethoden
De voedingsdeskundige rundvee van Praktijkonderzoek van de Animal Science Group Wageningen UR gaat in op het onderzoek van het Praktijkonderzoek dat o.a.

Gezonde Zweedse roden

Stefan Lennartsson: "Insemineren vanaf zeventig dagen met betere resultaten"
8 maal per dag loopt de voerwagen via een rail boven de voergang om het melkvee van rantsoen te voorzien.

Weiden naast melkrobot

Alfons Lubbers: 'Weide met klavermengsel kan vaker beweid worden door smakelijkheid' - special grasland
Een robotboer uit Overijssel, die het automatische melksysteem combineert met weidegang, komt bij klaver voor- en nadelen tegen. Ruim 15 jaar probeert hij mengsels met klaver uit

Keer per dag

Resultaten zijn afhankelijk van het totale management - special kalveropfok
Een specialist geeft commentaar bij de mogelijke overstap naar éénmaal daags melk voeren bij de kalveropfok om arbeidstijd te besparen

Selectief voeren

Lagekostenkoeien beter in conditie na aanpassing voermethode
Het lagekostenbedrijf heeft ervaring opgedaan met het selectief verstrekken van ruwvoer, waarbij de energiebehoefte niet geheel werd gedekt.

Melk op verzoek

Op alle bedrijven is instelling van automaten uniek - special kalveropfok
Een vertegenwoordiger van de leverancier van kalverdrinkautomaten geeft commentaar erbij

Minder tijd voor kalveren

Hans Wansink: 'Het grote punt in jongveeopfok is de aandacht' - special kalveropfok
Specialisten geven hun mening t.a.v. arbeidsbesparende mogelijkheden bij de kalveropfok

Alles in één

Meer voergemak en minder problemen bij kalveren - special kalveropfok
Attendering op een nieuw compleetvoeder, waarbij aparte verstrekking van hooi overbodig is

Regionaal voeren

Voeren veelal handwerk in het Groene Hart - special voermethoden
Een rundveespecialist, 2 voederdeskundigen en een melkveehouder komen aan het woord betreffende de keuze van een voersysteem
right