Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

605-B Voedersystemen, Voederrantsoenen

Praktijk van het pensmodel

Verfijnde rekenmethode beperkt milieuverliezen en houdt koeien gezonder
Goed voeren van een melkkoe om zonder problemen de beoogde melkproductie te halen komt voor een groot deel neer op het managen van de penswerking. Hoe die pens werkt, wordt steeds duidelijker.

Automatisch drinken

Na geboorte snel vier liter biest bepaart arbeid bij Den Eelder - special Kalveropfok
De drinkautomaat neemt per saldo het meeste werk uit handen bij de kalveropfok van melkvee- en zuivelbedijf Den Eelder in Well. Preventief werken is echter ook belangrijk.

Praktijk weerbarstig bij aanpak kalverdiarree

Bedrijven met weinig kalverdiarree geven kalveren bijna altijd biest binnen twee uur na geboorte
Veehouders weten goed welke maatregelen er zijn tegen kalverdiarree, maar passen ze in de praktijk vaak niet toe.

Arbeidsbesparend voeren

Cirkelopstelling voerrobot vanwege warmteontwikkeling nog niet optimaal - serie Hightech-/Lagekostenbedrijven. Deel 3: Voeding
De ervaringen van het voeren met een voermengwagen en met het individueel ruwvoersysteem Atlantis op het Hightechbedrijf worden naast de ervaringen met het sober voeren op het lagekostenbedrijf gelegd

Jongvee fokken met precisie

Wim Veltkamp: "Controle is dé succesfactor van jongveeopfok"
De jongveeopfok op een Overijssels melkveebedrijf wordt in deze reportage nauwkeurig bekeken.

Voederconversie als kengetal

Netwerkgroep constateert bij koeien hogere drogestofopname dan de normen veronderstellen
De voederconversie is in de rundveehouderij een weinig gebruikt kengetal. 9 veehouders uit Groningen experimenteerden ermee in het kader van het LNV-programma 'Netwerken in de veehouderij'

Verleiden van weiden

Weidegang op economisch vlak nipt in het voordeel
Op het symposium 'De verleiding van beweiding' kwamen de voor- en nadelen van onbeperkt weiden, beperkt weiden, zomerstalvoedering en summerfeeding ter sprake

Efficiënt krachtvoerverwerken

De respons van de koe bepaalt hoogte van krachtvoergift in dynamisch voeradvies
Stand van zaken betreffende het ASG-onderzoek naar hoe een individuele koe reageert op de krachtvoergift en welke melkproductie deze voergift bij dat dier oplevert.

"Eenvoud belangrijk"

Gespreid aanbod graseiwit voor hoogproductieve veestapel van Jan vermeer - het project Koe & Wij [2]
Van het project Koe & Wij met weidegang op het eigen bedrijf geeft hier een Brabantse melkveehouder als deelnemer uit de groep 'Weidegang en hoge productie' zijn ervaringen en zijn bedrijfsbeweidingsp

Voeren op een kortere tussenkalftijd

Vruchtbaarheid volgens voercoöperaties positief te beïnvloeden via rantsoen van melkkoeien
Om na te gaan of voeding de vruchtbaarheid van melkkoeien positief kan beïnvloeden zijn in een voerproef met 88 koeien, ingedeeld in 4 groepen van 22, 3 voedervoederconcepts met krachtvoeders getest o
right