Sitemenu

maandag 19 april 2021
left
content-main

604-B Fokmethoden en voortplanting

Olympic weer voor Kian

Surprise, Support en Spencer hoogste nieuwkomers in Nederlands ki-jaar 2007-2008
Kian en Olympic zitten vast in het zadel als aanvoerders van de klassementen met meestgebruikte melkvee- en vleesveestieren in het jongste ki-jaar.

Jong, productief en vitaal

Op 22 maanden afkalven levert hogere lactatiewaarde, meer robuustheid en vitale vaarzen
Op de Waiboerhoeve zijn de eerste vaarzen aan de melk die versneld zijn opgefokt.

Gouden plak voor atletische Olympic

Addisonzoon Olympic in sneltempo naar een miljoen geproduceerde doses
Het is weer feest in Beers, in de stierenstallen van CRV. Na Grandprix (v. Lord Lily) heeft nu ook stalgenoot en Addisonzoon Olympic een miljoen spermadoses geproduceerd.

Complete Curtis

Massiafamilie levert met Apina Curtis nieuwe fokstier af
Met Apina Curtis heeft de populaire roodbonte Massiakoefamilie een nieuwe vertegenwoordiger in de ki-wereld.

Verversing in importcircuit

Australisch talent meestgebruikte buitenlandse stier in Nederland ki-jaar 2005-2006
Presentatie van de overzichten van de meestgebruikte buitenlandse fokstieren zwartbont over de periode september 2005 t/m augustus 2006 en van de meestgebruikte buitenlandse fokstieren roodbont

Kruisende topondernemers

John Verhaar: "Afkalven is toch geen ziekte geworden?"
Toevalligerwijs kregen ze ervaring met inkruisen en nu is het een belangrijk wapenfeit van hun grote bedrijven.

Van stier tot koe in Oost-Java

Ki-station Singosari produceert dit jaar drie miljoen rietjes voor lokale melkveehouders en voor export
Met twee melkkoeien en de opfok van wat jongvee heeft een melkveehouder in Oost-Java een goed inkomen.

Viking slaat vleugels uit

Directeur Niels Bo: 'Naast stieren vormen mensen ons belangrijkste kapitaal'
Ook bij ki-organisaties is schaalvergroting aan de orde van de dag. In 2008 bundelden de Deense en Zweedse ki-organisaties hun krachten in VikingGenetics.

Orraryd uit NRM-finaliste

Familie Korten kruist met Zweeds roodbont en Brown Swiss om problemen voor te blijven
Ontevreden waren ze niet over hun Holsteinkoeien. Niettemin kozen Jan, Miep en Gerwin Korten uit Aalten voor het kruisen met andere rassen.

Seksen in stroomversnelling

Dit jaar gesekst sperma van Nederlands-Vlaams geteste stieren op de markt
Een schets van de situatie en ontwikkelingen rond het vermarkten van gesekst sperma. Van CRV is bekend dat men hier in 2007 mee begint
right