Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

604-B Fokmethoden en voortplanting

Vlaamse veeverbetering

Witroodras vindt oorsprong in Oost-Vlaanderen - provinciespecial Oost-Vlaanderen
Hoe ziet de Vlaamse veeverbetering eruit? Hier het licht op Oost-Vlaanderen als bakermat van het witrode ras in een 1e artikel van een serie

Witblauw bundelt krachten

CR Delta VRV participeert in gefuseerd witblauwvleesveeprogramma
Per 1 april '03 participeert CR Delta VRV in de coöperatieve onderneming 'Belgian Blue Group'.

Kruisen levert geld op

Belangstelling voor insemineren van melkvee met vleesveestieren blijft hoog
Ingegaan wordt op de achtergronden van de redenen dat het kruisen van melkvee met vleesvee zowel in Nederland als in vlaanderen zo populair blijft. Ook is gekeken naar Frankrijk

Buitenlandse bedrijven voldoen

Directeur Jan Jansen: 'CR Delta VRV moet internationaler worden door aankoop lokale spelers'
De voorzitter van VRV, de voorzitter van CR Delta en de directievoorzitter van CR Delta VRV geven antwoord op vragen betreffende actuele en toekomstige beleidsvraagstukken

Halfjaarcijfers KI

Koplopers Grandprix, Jocko en Kian bouwen voorsprong uit
Een overzicht van het aantal 1e inseminaties per fokstier (1 september 2003 - 29 februari 2004) in Nederland

Fokkerij als levenswerk

Internationaal succes Cherrywood Tina impuls voor fokbeleid Frans Six
Verschillende wereldwijd bekende familienamen zijn er verzameld in een Belgische 40-koppige melkveestapel, die de stalnaam Cherrywood draagt.

Zwartbont vierstromenland

Aankopers van De Vooruitgang hadden uniek gevoel voor begenadigde 'melkstieren' - serie KI stations: De Vooruitgang Sijbekarspel
In het 1e deel van een historische serie over KI-verenigingen wordt de geschiedenis van de Noord-Hollandse KI-vereniging De Vooruitgang in Sijbekarspel in het kort weergegeven.

Stierkeuze centraal

Liefhebbers bepalen stierkeuze zonder programma
3 veehouders geven op een lezing aan hoe zij hun stierkeuze bepalen

Fokkerij en kruisen

Kruisingseffect op duurzaamheid groter dan op productie - Fokkerijserie
In het 9e artikel van de Fokkerijserie wordt ingegaan op de voor- en nadelen van kruisen en op de verschillende mogelijkheden. Ook komen fokkerij en inteelt aan bod

Lichtelandse voorbeeldfunctie

KI-stieren (en -beren) boden Stellingwerfse boeren nieuwe kansen - serie KI-stations: Stellingwerf Nijeholtpade
De 29 Friese KI-verenigingen werden vrijwel allemaal in het zuidoosten opgericht: daar woonden de 'kleine' boertjes. Stellingwerf groeide al snel uit tot de grootste. Een terugblik
right