Sitemenu

vrijdag 30 juli 2021
left
content-main

603-D Gezondheid en welzijn van dieren

Binnen via de achterdeur

Veehouders vaak niet verdacht op vaarzen met celgetalproblemen
Aandacht voor het optreden van mastitis bij pas afgekalfde vaarzen

Levensproductie stijgt

Levensduur ontwikkelt zich ook in 2004 positief
Recente NRS-cijfers wijzen op een aanhoudende stijging van de levensduur van de Nederlandse melkkoeien. Ook de opwaartse trend van de levensproductie houdt aan, zoals uit de tabel blijkt

Actie voor dieren

Sjoerd van de Wouw: "Wij promoten degenen die het dierenwelzijn goed doen"
Een vraaggesprek met een beleidsmedewerker van de Stichting Wakker Dier, die actie voert voor een diervriendelijke productie

Vruchtbaar managen

Geert De Vis: "Automatisch alert reageren op witvuilers" - special: Koegezondheid
De stijging van het aantal witvuilers zorgde voor meer waakzaamheid op een Oost-Vlaams melkveebedrijf.

Biologisch en gezond?

Koeien op Bioveem-bedrijven nauwelijks gezonder in vergelijking met gangbaar
Een vergelijking naar ziekteproblemen bij koeien op 10 melkveebedrijven met een biologische bedrijfsvoering t.o.v. gangbare bedrijven

Alternatief rundvlees in Amerika

Laura Freeman succesvol met mager vlees zonder hormonen en antibiotica
Laura Freeman uit de staat Kentucky begon als vleesveehoudster op kleine schaal met de productie van mager rundvlees zonder gebruik van hormonen en antibiotica.

Koe staat nog dicht bij oerrund

"Ligboxenstal aanpassen voor beter welzijn van melkkoeien", menen onderzoekers Beerda en Bracke
Aan 't woord 2 kritische onderzoekers die de huisvesting van melkkoeien en hun welzijn t.o.v. andere dieren in de gaten houden

Bekapmethode ter discussie

Meer onderzoek naar nut van rubbervloeren voor klauwgezondheid vereist
I.v.m. een stijging van het aantal klauwproblemen in de loop der jaren geven deskundigen hun mening over de toegepaste bekapmethoden en het type stalvloer.

Zweden houdt gezondheid als prioriteit

"De negatieve correlatie tussen productie en vruchtbaarheid hebben we doorbroken"
De manager voor de Zweedse KI-organisatie Svensk Avel en de manager voor het fokprogramma van de Zweedse roodbonten (Swedish Red Breed, SRB) geven uitleg omtrent de koerswijziging van de Zweedse fokke

Betaalt comfort zich uit?

Hogere productie en gezondere klauwen na welzijnsverbeterende maatregelen
In een studie is bij 30 melkveebedrijven in Noord-Nederland nagegaan wat de effecten zijn van investeringen in koecomfort op productie en klauwgezondheid.
right