Sitemenu

vrijdag 30 juli 2021
left
content-main

603-D Gezondheid en welzijn van dieren

Verschil van 100 euro

Kosten certificering kunnen flink doordrukken op gezondheidskosten - special: Gezondheidskosten
Ingegaan wordt op de grote variatie in gezondheidskosten op een melkveebedrijf, waarbij de cijfers van het lagekostenbedrijf als voorbeeld dienen en waarbij de keuze zelf doen of uitbesteden voor een

Wat is welzijn?

Wetenschappers en veehouders tijdens workshop in dialoog
Verslag van een workshop 'Boeren met welzijn', dat deel uitmaakt van het project 'Boeren met welzijn', dat als doel heeft om wetenschap en praktijk op één lijn te krijgen.

Natuurlijk gezond

Verbeteren natuurlijke weerstand biedt kansen voor een gezondere veestapel
Aandacht voor het verbeteren van de natuurlijke weerstand bij runderen, waarbij ook de ontwikkeling van een melktest als indicator wordt genoemd

Voldoende energie

Tjalma's veestapel overwint stofwisselingsziekten special: Koegezondheid
Op een Fries melkveebedrijf heeft men flinke rantsoenwijzigingen doorgevoerd om stofwisselingsziekten het hoofd te bieden.

Scorelijst bepaalt startpositie

Probleemloos presteren in de eerste 60 dagen van de lactatie - special: Koegezondheid
Na een inventarisatie van gezondheidsproblemen stelden ASG en GD richtlijnen op om met MPR-cijfers de diergezondheid rond het afkalven te kunnen beoordelen.

Dierwelzijn

"Compromis tussen comfort voor boer en dat van de koe"
Verslag van een 2-talige discussie rondom dierenwelzijn in het Waalse Tourinnes-la-Grosse met o.a.

Klaar voor een gezonde start

Universitair docent Geert Janssens: "Droogstand geen herstel- maar voorbereidingsperiode" - special: Koegezondheid
Na het pleidooi van Hendrix UTD om de droogstand te verkorten van 8 naar 6 weken komen nu van verschillende kanten geluiden voor het handhaven van de 8 weken, en die ook wijzen op het belang van deze

Mr Frosty is 'hot'

Antieke Janrolzoon brengt gezondheidsfokkerij onder de aandacht
De British-Friesianstier Mr Frosty is afkomstig van sperma, dat 37 jaar bevroren is geweest. Zijn ouders hebben nooit antibiotica gehad.

Dierenwelzijn is een werkwoord

Geert Sturtewagen: "We moeten ervan af dat dierenwelzijn altijd negatief wordt bekeken"
Een interview met de voorzitter van de Belgische organisatie DP21, een organisatie die de dierlijke productie in de 21e eeuw bekijkt.

De rol van lactose

Opbouw veestapel meest belangrijk voor hoogte lactosepercentage
De vermelding van lactose op de MPR-uitslag levert veel gespreksstof op. Hier geven verschillende deskundigen hun zienswijze op de rol van het lactosegehalte
right