Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

603-D-1 Dierziektenpreventie

Ingreep in IBR-aanpak

Luc De Meester: "Na tien jaar vrijwillige IBR-bestrijding is België geen stap verder geraakt"
Van een volledig vrijwillige IBR-bestrijding zal België overgaan op een verplicht bestrijdingsprogramma.

Fokken op gezonde uiers

Sprekers symposium UGCN onderstrepen belang fokkerij in vooruitgang uiergezondheid
Is uiergezondheid nu vooral een kwestie van management of wordt het ook voor een groot gedeelte bepaald door fokkerij? UGCN waagde zijn jaarlijkse zomersymposium aan het beantwoorden van deze vraag.

Drukken van infectiekans

Vier op uiergezondheid alerte veehouders denken zeer divers over ideale ligboxbedekking - special Uiergezondheid
4 melkveehouders beantwoorden vragen als: Hoe vaak maakt u de boxen schoon?; Hoe nadrukkelijk analyseert u de celgetaluitslag op de mpr?

Scoren op goede hygiëne

Theo Lam: "Er bestaat helaas geen metertje dat de infectiedruk aangeeft" - special Uiergezondheid
Volgens de GD heeft jaarlijks 30% van de melkkoeien problemen met uiergezondheid. Beperking van de infectiedruk is een manier om dit te verbeteren.

Melkkwaliteit op de korrel

Hoofd relatiebeheer MCC Koen Lommelen: "Meer aandacht voor preventie"
Het project 'Gezonde en economische melkwinning' werd eind 2006 na 4 jaar afgesloten.

Antibioticagebruik in beeld

Jasper het Lam: ‘Het antibioticagebruik per koe is niet hoger dan het gebruik per mens" - special Gezondheid
3 dierenartspraktijken hebben de handen ineengeslagen om het gebruik van antibiotica terug te dringen. Een bedrijfsgezondheidsplan en een cursus medicijngebruik behoren tot de speerpunten.

Preventief managen

Raf Adams: 'In drie maanden nog geen uierontsteking' - special Gezond groeien
Een nieuwe melkveestal was voor de familie Adams dé oplossing voor overbezetting. De gevolgen voor de uiergezondheid zijn spectaculair.
right