Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main

603-D-1 Dierziektenpreventie

Fokken op klauwgezondheid

Hoog percentage klauwaandoeningen in Nederlandse melkveestapels
In een gezamenlijk onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren, Wageningen UR en NRS zijn tijdens koppelbekapping van 366 bedrijven 8 verschillende klauwaandoeningen bij lacterende melkkoeien met m

Volledige preventie loont

Piet Dolman: "Wanneer hier een koe het erf verlaat, komt ze niet meer terug"
Na een BVD-besmetting en een ernstige Neospora-besmetting (60 procent van de veestapel) heeft men op een melkveebedrijf de ziektevrije status bereikt en hanteert men de stelregel van volledige prevent

Erfelijkheid van mastitis

Systematisch vastleggen mastitisgevallen verhoogt betrouwbaarheid van uiergezondheidsindex
Sinds mei 1988 registreren de praktijkcentra van Animal Sciences Group alle gevallen van klinische mastitis.

Uiergezondheidscentrum van start

Henk van der Zwaag: "Binnen vijf jaar moet het resultaat opleveren"
Het Uiergezondheidscentrum Nederland staat voor de uitdagende taak het aantal mastitisgevallen in Nederland te verminderen van 25 naar 15 procent in 5 jaar tijd.

Met zorg weiden

"Verlies aan groei in het najaar haal je niet meer in" - special: Opstallen
Een melkveehouder uit Roosendaal geeft zijn visie op het kiezen van 't opstalmoment voor zijn melkvee en voor zijn jongvee

Hoogcelgetalkoeien consequent apart

Haverkates veestapel kampte met Staphylococcus non-aureus
Een veehouder (90 melkkoeien en 1.800 vleesvarkens) in Ambt Delden probeerde sinds augustus 2004 het celgetal van zijn veestapel te verlagen.

Geregisseerde uiergezondheid

Strak protocol en maandelijks dierenartsadvies zorgen voor verbetering uiergezondheid
In een project met 210 melkveebedrijven en 54 dierenartspraktijken tracht men gericht de uiergezondheid te verbeteren via een goede administratie en een maandelijks adviesoverleg tussen veehouder en d

Herstellen vanuit de weerstand

Gerard Dijkstra: "Niet dat we geen penicilline meer gebruiken, we gaan er anders mee om" - special Diergezondheid
De ervaringen van een melkveehouder die sinds anderhalf jaar is overgestapt op het gebruik van het kruidenmiddel Microbioticum, een weerstandsverhogend middel op basis van een kruidenmengsel met alcoh

Registratie uierontsteking zinvol

Tussen dochtergroepen bestaan forse verschillen in optreden van klinische mastitis
Op basis van fokwaarden voor celgetal en uierkenmerken berekent NVO de uiergezondheidsindex. Directe informatie over mastitis bevat de uiergezondheidsindex nog niet.
right