Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

603-C Huisvesting, management en verzorging van dieren

Meer kilo's eiwit en vet per kilo lichaamsgewicht

William Hickson: "Vaak wordt het stil als ik mijn keuze voor Jerseys uitleg"
Hij is eigenaar van het grootste bedrijf met zuivere Jerseys in Groot-Brittannië. William Hickson zweert bij het ras dat in zijn ogen het meest efficiënt omgaat met voer.

Uitkomen bij de optimale productie

Toon van Hoof: "Tienduizend kg melk per koe ging ten koste van de weerstand" - 25 jaar Veeteelt
Gedreven over fokkerij praten kan nog steeds in huize Van Hoof. Maar de bedrijfsvoering van Toon, Riek en Tijs van Hoof in Asten is wel rationeler dan 14 jaar terug, toen Veeteelt langskwam.

Alles moet kloppen

Wim en Fokje Scherpenzeel melken met 650 koeien 10.000 kg melk per koe
Een vervangingspercentage van 21, een celgetal lager dan 150.000 en per koe een productie van gemiddeld ruim 10.000 kg melk.

Non-stop groeien

John Verhaar: 'Stap van 30 naar 150 koeien was groter dan die van 150 naar 2400 koeien' - 25 jaar Veeteelt
Een nauwelijks voor te stellen bedrijfsontwikkeling hebben John en Anja Verhaar in Michigan gerealiseerd. Tussen de twee bedrijfsreportages zit een verschil van negen jaar en 1500 koeien.

Meer melk in minder tijd

Lubbert van Dellen: "De gemiddelde melkveehouder maakt meer uren dan goed is voor zijn gezin"
De AcconAVM-adviseur Van Dellen beantwoordt vragen over hoe veehouders zich moeten voorbereiden op een quotumloos tijdperk, wat zijn mening is over schaalvergroting, over de sociale situatie van veeho

Water eerste prioriteit

Automatisch checken van kreupelheid in melkstal op melkveebedrijf Mazaria in Marokko

Het moderne melkveebedrijf Mazaria in Marokko produceert met uit Europa en Amerika geïmporteerde dieren zo'n 14 miljoen kg melk per jaar.

Van Enzinge tot Poperinge

Jury nomineert vier bedrijven voor CRV-Duurzaamheidstrofee
Begin februari reikt CRV de tweede CRV-Duurzaamheidstrofee uit. Inmiddels selecteerde de vierkoppige jury vier genomneerde bedrijven.

Eiwit vormt rode draad

Voeding en fokkerij dragen bij Wim van de Venne bij aan hoog eiwitgehalte
Een smakelijke kuil en consequent het eiwitgehalte betrekken bij de stierkeus. Het zijn 2 factoren die bijdragen aan de hoge eiwitproductie van de koeien van Wim van de Venne uit Haler.

Puntjes op de i's

Het Canadese Morsan Farms excelleert op velerlei domeinen van het vakgebied
Morsan Farms, waar met 600 à 800 koeien een quotum wordt volgemolken van 8,5 miljoen liter, zorgt voor een nieuwe dimensie in de West-Canadese melkveehouderij.

Gelukkig met 100 koeien

Henk Oudenampsen: "In de robot zijn koeien net kleine zelfstandigen"
Ooit droomde hij van 500 koeien, maar met 100 is hij nu ook gelukkig. Henk Oudenampsen uit Laren noemt zichzelf een saldoboer met een iets te grote liefhebberij voor fokkerij.
right