Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main

602-B Dierpathologie

Inperken van zoönosen zaak van hygiëne

Diergeneeskunde doorgaans meer en beter bekend met zoösen dan humane geneeskunde
Met de recente uitbraken van Q-koorts groeide de aandacht voor zoönosen. Goede monitoring van de dier- en volksgezondheid is noodzakelijk in de bestrijding ervan.

Vooruitgang in uiergezondheid

Celgetal belangrijkste informatiebron omdat mastitis niet in grote aantallen wordt vastgelegd - serie Fokwaarden. Deel 6: Uiergezondheid/celgetal
Voor veel veehouders heeft het verbeteren van de uiergezondheid prioriteit.

Doodgeboren kalveren

Aandacht voor stressvrije laatste fase van de dracht - uit de dierenartspraktijk
Een dierenarts wordt door een collega-dierenarts gevraagd om eens bij een veehouder op z'n bedrijf te kijken. De veehouder klaagde over doodgeboren kalveren.

Gevaarlijk gras

Dit najaar groter risico op besmetting met leverbot - special Grasland
GD-leverbotspecialist Lammert Moll waarschuwt veehouders in waterrijke gebieden in het bijzonder voor leverbot gedurende dit najaar

DigiDerm als alternatief voor formaline

GD-onderzoek: met DigiDerm bijna 30 procent minder nieuwe gevallen van de ziekte van Mortellaro
Om de ziekte van Mortellaro te bestrijden gebruiken veel veehouders formalinevoetbaden. Vanwege de gezondheidsrisico’s is er echter behoefte aan alternatieven.

Witvuilen

Chronische baarmoederontsteking vaak zonder echte ziektetekenen - uit de dierenartsenpraktijk
Tijdens de maandelijkse bedrijfscontrole constateert de dierenarts een chronische baarmoederontsteking (endometritis) bij Mirthe 35, een koe die zes weken in lactatie was.

Hersenabces

Ontsteking of verwonding mogelijke aanleiding voor abcessen - uit de dierenartspraktijk
Op basis van de symptomen bij een 2,5 maanden oud kalf (o.a. evenwichtsverlies) had de geraadpleegde dierenarts het vermoeden, dat het een hersen- of hersenvliesontsteking betrof.

Uitgedroogde koe

Hevige colimastitis oorzaak van dehydratie - uit de dierenartspraktijk
Door het verlies van vocht en elektrolieten en een verminderde opname van water raken koeien bij veel aandoeningen snel uitgedroogd. In wetenschappelijke termen spreekt men van dehydratie.

Sturen op verantwoord antibioticumgebruik

Antibiotica voor mastitis en droogzetten vertegenwoordigen 65 tot 70 procent van gemiddeld aantal dagdoseringen per koe
Resistentieontwikkeling verscherpt de aandacht voor het antibioticumgebruik in de veehouderij.

Kosten 48 euro per keer

Subklinisch witvuilen veroorzaakt bedrijfseconomische schade
In een speciaal ontwikkeld simulatiemodel is de bedrijfseconomische schade van witvuilen, oftewel baarmoederontsteking, oftewel endometritis berekend voor een bedrijf van 100 melkkoeien
right