Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

513-A Gewassen (algemeen)

Jong gras

Graslandmanagement op hoogproductieve bedrijven
Gekeken is naar het graslandmanagement op bedrijven met uiteenlopende producties en naar de hiermee samenhangende saldo's

Rassenkeuze in breder perspectief

Ieder melkveehouderijbedrijf zaait zijn eigen maisras
Een bezinning op de snijmaisrassen op de nieuwe rassenlijst voor de melkveehouders

Onder een dak

Albert en Nynke Houwing kiezen voor arbeidsgemak
Een reportage over een gemengd bedrijf in het Drentse dorp Nieuw Weerdinge, waar met name de nieuwe stal voor 60 koeien en 60 stuks jongvee aan de orde komt

Kansen van luzerne

Alternatief voor gras is beperkt
Als alternatief voor gras heeft men op het proefbedrijf Cranendonck ervaring opgedaan met de teelt en vervoedering van luzerne.

Klaver in grasland

Lagere stikstofgift speelt witte klaver in kaart
In een tabel een systeemvergelijking van gras en gras-klaver

"Gras is het mooiste gewas"

Jetze Bakker: "Hoge grasproduktie goed voor portemonnee en milieu"
In deze bedrijfsreportage wordt een Fries melkveebedrijf belicht, waar het gras meer naar voren komt dan het melkvee. De bedrijfsvoering is dan ook gericht op een zo hoog mogelijke produktie van gras

Afstemming stikstofgift

Graslandgebruik op de MDM-bedrijven
Binnen het project Management Duurzame Melkveehouderij is op de deelnemende bedrijven gedurende 5 seizoenen het graslandgebruik bijgehouden op de graslandgebruikskalender.

Mais [getekende maispercelen]

3 artikelen over grondbewerking voor maispercelen onder ongewone omstandigheden, overwegingen voor het te kiezen maisras, en het meten van de fotosynthese met de fotosynthesemeter voor het bepalen van
right