Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

513-B-3 Maïs

Mais met 1025 vem

Gert Wentink: "Drijfmest vlak voor het ploegen" - special Mais
De komende jaren gaan de gebruiksnormen voor mest naar beneden. Gert Wentink uit Zelhem ziet voor zijn situatie weinig aanleiding om daarop te anticiperen. Rassenkeus en bemesting verandert hij niet

Geen melk zonder zetmeel

Jan Bakker: "Bij de huidige voerprijzen is het zaak om veel zetmeel van eigen grond te oogsten" - special Mais
In hoeverre heeft de mestwet de rassenkeuze van snijmais beïnvloed? In Nederland heeft de maisteler 2 jaar kunnen wennen aan de derogatie-eis van 70% grasland.

Sturen op vetzuren

Vetzuurbepaling graskuilen en zuiver lijnzaad voor merkmelk
Een nieuw voerconcept van Agrifirm maakt het onafhankelijk sturen op de omega 3- en onverzadigdevetzuurnorm mogelijk voor deelnemers van het Campina-merkmelkproject.

Fosfaat dichter bij het zaad

Maximale beginontwikkeling van belang bij slechte omstandigheden - special Mais
Veel innovaties op bemestingsgebied richten zich momenteel op het maximaal benutten van de fosfaatruimte binnen de gebruiksnormen.

Lagere mestnormen vragen beter teeltmanagement

Zoektocht naar alternatieve meststoffen en toevoegmiddelen - special Mais
Het lijkt onafwendbaar, ieder jaar gaan de gebruiksnormen voor fosfaat en stikstof verder naar beneden. Met name bouwland komt in de problemen.

Bodemoppeppers in mais

Humuszuren vormen mogelijk antwoord op teruglopende bodemvruchtbaarheid en strengere mestwetten - special Mais
Humine- en fulvozuren, ook wel humuszuren genaamd, maken deel uit van de nieuwste generatie bodemsupplementen in de maisteelt.

Nieuw leven voor oude onkruiden

Regelmatige vruchtwisseling kan onkruidproblemen in mais voorkomen - special Gewasbescherming
Het is een doorgaand proces: het gaan en komen van onkruidsoorten in mais. Telkens als er een probleemonkruid onder controle is, komen er weer nieuwe.

Laatste loodjes

Hoeveelheid maismiddel in oppervlaktewater nog te hoog volgens waterschap Aa en Maas - special Gewasbescherming
Gewasbeschermingsmiddelen voor mais komen fors minder voor in het oppervlaktewater dan 10 jaar geleden.

Massa's mais

Hendrik van den Haute: "Totale massa vooraan bij rassenkeuze" - special Mais
De 68 ha van Hendrik Van den Haute uit Vlaanderen gaat bijna voor de helft op aan de teelt van mais. Een jaarlijks terugkerende maisproef op eigen grond vormt de basis voor de rassenkeuze
right