Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

502-E-2 Graslandverbetering

Op maat van het gras

Filip Speeckaert: "Niet koste wat het kost uitbreiden" - special Grasland
Het graslandbeheer van een Belgische melkveehouder. Percelen met glooiingen krijgen bij hem speciale aandacht

Telen in plaats van verbouwen

Melkveehouder Hay Zeegers kiest door summer feeding voor een intensievere graslanduitbating - special grasland
Een Limburgse melkveehouder, waarvoor tetraploïde grassoorten belangrijk zijn, geeft een toelichting op zijn graslandbeheer

Betrek gebruiksdoel in graskeuze

Specifiek maaimengsel geeft hogere opbrengst maar is minder flexibel in gebruik - special grasland
Graszaadveredelaars geven hun mening over de samenstelling en het gebruik van weidemengsels en maaimengsels

Grond als basis

Dirk Jan Roos: "Grasdrogen in het voorjaar creëert ruimte in beweidingsplan" - special Grasland
Het beheren van 126 ha grasland en weidegang voor 200 koeien op een Noord-Hollands veebedrijf tegen de IJsselmeerdijk vraagt om een goed graslandbheer. Schapen zijn hier onmisbaar.

Kwaliteit gras loopt terug

Kans van slagen is bij graslandvernieuwing in het voorjaar beduidend lager - special Grasland
De afzet van graszaad is in Nederland de laatste jaren fors afgenomen. Volgens teeltdeskundigen zijn het scheurverbod en veel ruwvoervoorraad daarvan de oorzaak.

Structureel vernieuwen

René de Jong: "Twintig procent meer opbrengst door graslandvernieuwing" - special Grasland
Elke 8 tot 10 jaar vernieuwt René de Jong de grasmat. Dat past binnen de wisselteelt, maar de keuze is ook met feiten onderbouwd.

Gras goed onderhouden

Marcel van Leeuwen: "Je moet hier een beetje van de grond afblijven" - special Grasland
Een teeltlaag van ongeveer 30 cm met daaronder vette klei maakt graslandvernieuwing voor Marcel van Leeuwen niet eenvoudig.

Kansen voor onkruid door minder mest

Vooral het moment van onkruidbestrijding bepaalt de mate van succes - special Gewasbescherming
Minder bemesting, een lagere pH-waarde en minder weidegang verhogen op dit moment de onkruiddruk in grasland. Het strooien van kalk, kali en een goede bemesting helpen onkruid voorkomen.
right