Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

412-A Natuurbeheer (algemeen)

Verknocht aan hout

Combinatie van economisch boeren en natuurbehoud - kerstspecial Boeren binnen grenzen
Tussen de houtwallen en bosjes, bijna bij de Duitse grens, ligt het melkveebedrijf van Kees Schieven. Het behoud van dit kleinschalige landschap is voor hem vanzelfsprekend.

Ondernemen met natuur in opkomst

Projectleider CLM Wim Dijkman: ‘Het taboe dat aan natuur niet verdiend mag worden is verdwenen’
Boer zijn en natuur beheren. In de kerstspecial ‘De boer als natuurondernemer’ komen vier boeren aan het woord over die dubbelrol.

Liever weiden dan bossen

Koen Vangelder past natuurgebieden in bij biologische bedrijfsvoering - kerstspecial: De boer als natuurondernemer
Het groene, glooiende landschap van het Pajottenland herbergt enkele natuurgebieden.

Beloofde land

De 24 uurseconomie gaat niet hand in hand met weidevogelbeheer
Gezonde koeien en een gevarieerd dieet compenseren ruimschots het arbeidsintensieve graslandbeheersysteem van hessel en Etty Agema in Kollumerpomp.

Riet, ruigte en groen gras

Theo Kemp houdt met melkkoeien Zuid-Hollands landschap open
Purperreigers en zwarte sternen foerageren op het land van Theo Kemp. De melkveehouder uit Nieuwkoop boert midden in het Groene Hart. Zijn grond grenst aan die van Natuurmonumenten.
right