Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main

408-C Bodemfysica

Rantsoen voor bodemleven

Rotatieteelt van mais en gras behoudt het bodemleven minder dan gedacht
Benader de grond net als de pens van een koe. Kort door de bocht geredeneerd is dat het devies van onderzoeker Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut.

Minder nitraatuitspoeling

Betere stikstofbenutting haalbaar op droge zandgronden
Het PR heeft een voorlichtingsprogramma ontwikkeld dat laat zien hoe met een combinatie van bemesting, beweiding en veevoeding de nitraatuitspoeling kan worden gereduceerd
right