Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

305-B Dierlijke producten

Diergezondheid vereiste

Veehouderijsector moet oppassen om 'licence to produce' niet te verspelen - themabijeenkomst
De Nederlandse consument maakt zich zorgen om diergezondheid en dierwelzijn, zo bleek op een symposium in Oosterbeek.

Koeiehuid

De waarde van koeie- en kalverhuiden 20 eeuwen geleden en nu

Voor de kalfsvleessektor was 1986 opnieuw een ongustig jaar

De faktoren ontwikkeling, produktie en export van kalfsvlees, de in- en uitvoer van kalveren, de prijzen en de financiele resultaten zijn belicht

Boeren met kwotum: invloed van voeding op gehalten in melk

Kwaliteit van het ruwvoer, de kwaliteit van het krachtvoer, de rantsoensamenstelling en het voersysteem zijn vier aspecten die in de gaten gehouden kunnen worden i.v.m.

Grillige celgetallen

Ook tussen tankcelgetallen grote verschillen
Binnen het kwaliteitsstelsel, dat toegepast wordt voor tankmelkleveranties, krijgt een veehouder wel of geen korting.

Hogere prijzen voor kalfsvlees, maar nog geen betere inkomenspositie

Toegenomen problemen in 1988 binnen de sektor kalfsvleesproduktie, geschetst door E. van den Berg, verbonden aan het konsulentschap voor de rundveehouderij in Arnhem

Patronen koecelgetal

Dagelijks variatie vraagt om voorzichtigheid
Omtrent de dagelijkse variatie in het koecelgetal bij opvolgende melkingen zijn gedurende 10 weken gegevens verzameld

Ene celgetal is 't andere niet

Het gebruik van celgetal bij management melkvee
Op initiatief van het NRS is eind '93 de werkgroep Celgetalonderzoek opgericht om tot een goede interpretatie van het koecelgetal te komen. In het artikel de bevindingen van de werkgroep
right