Sitemenu

dinsdag 13 april 2021
left
content-main

305-B-3 Zuivelproducten

Kiemen opgespoord

Proces van monstername basis voor sluitend resultaat - de weg van... bacteriologisch onderzoek
Jaarlijks onderzoekt het laboratorium van GD in Deventer 50.000 melkmonsters op mastitisverwekkers. Aan de hand van foto's worden de verschillende fases in het onderzoek verklaard

Meer met melk

NIZO-directeur Ad Juriaanse: "Zuivel vervult voorlopersrol binnen voedingssector" - special: Gezonde zuivel
De directeur van NIZO verwijst naar de brede reeks toepassingen van melk, met name in de hoek van de gezondheidsvoeding

Amerikaanse minizuivelfabriek

Zelfzuivelaar Duane Brandsma: "Of je verwerkt alle melk zelf, of je levert alles aan de coöperaties"
Een bezoek aan één van de 100 zelfzuivelbedrijven in de VS, waar alle melk van de 3.000 melkkoeien verwerkt wordt in de eigen minizuivelfabriek.

Voorstel Vlaams melkquotumbeleid

Melkveehouders aan het woord over de aankomende versoepeling van de quotummobiliteit in Vlaanderen
Volgens een nieuw voorstel kunnen Vlaamse bedrijven binnenkort misschien opnieuw vrij investeren in melkquotum. 5 Vlaamse veehouders werden naar hun mening hierover gevraagd

Met 90 koeien concurrerend

Zwitserland hoogste melkprijs en Nieuw-Zeeland laagste kostprijs blijkt uit internationale vergelijking
Een vergelijking van het ondernemersinkomen op melkveebedrijven in verschillende landen met vermelding van het aantal melkkoeien, waarbij Nederlandse melkveebedrijven in 3 uitvoeringen worden weergege

Monsterbaan

Computer houdt melkmonster op de goede weg - de weg van... het tankmelkmonster
In een beeldverhaal over het nieuwe verwerkingssysteem op het Melkcontrolestation in Zutphen wordt de gang van een tankmelkmonster gevolgd

Progressie in productie

Vlaamse koeien leveren meer melk met hoger eiwit bij een stijgende tussenkalftijd
De melkcontrolecijfers voor het boekjaar 2003-'04 werden voor Vlaanderen op een rij gezet, met een overzicht van de top-20 van melkcontrolebedrijven

NRM 2004

Nederland exportland
Artikelen op de pagina's 12,34,44,50,64,76,88,102 Met het oog op de komende NRM geven 8 zegslieden de betekenis in het buitenland aan van: de sperma-kwaliteit van Nederlandse stieren, de Nederlandse z

Afscheid van een gezonde club

Job Vlastuin: "De samenwerking met andere organisaties in de veeverbetering is nooit vertroebeld geraakt"
Ruim 40 jaar was Job Vlastuin het gezicht van de Veluwse melkcontrole. Enkele maanden na de fusie tussen West-Veluwe en VB IJsselstreek neemt hij afscheid

Gezicht van Milcobel

Milcobel-voorzitter Guido Veys: 'Melkveehouders zijn vergeten wat marktwerking inhoudt'
Interview met melkveehouder en bestuursvoorzitter Guido Veys van de nieuwe Vlaamse zuivelreus Milcobel
right