Sitemenu

maandag 4 juli 2022
left
content-main

304-I Zuivelkunde

Lactose: nuttig of overbodig?

Lactosegehalte individuele koeien wel beschikbaar maar niet op melkproductieregistratieformulier
Een voedingsdeskundige pleit ervoor dat de veehouder ook de individuele lactosegehalten bij zijn melkkoeien te zien krijgt, omdat dit informatie verschaft over de gezondheid van zijn dieren

Management geeft doorslag

Bezoekfrequentie melkrobot neemt af bij meer dan 65 koeien per box
Welke factoren beinvloeden de bezoekfrequentie van een automatisch melksysteem? Een voercooperatie verwerkte die vraag in een enquete onder 78 robotbedrijven in haar werkgebied

Professioneel ambachtelijk

Den Eelder verovert met boerenzuivel het supermarktschap
Met vallen en opstaan wist een Gelders echtpaar op hun melkveebedrijf een fabriek voor eigen boerenzuivelproducten van de grond te krijgen. De veestapel is in de loop der jaren ook meegegroeid

Een, twee of drie robots?

Melksnelheid belangrijke factor bij het bepalen van de capaciteit van automatisch melksysteem
Aan de hand van opgedane ervaringen worden een aantal zaken naar voren gehaald die zich voordoen of die veranderen bij overschakeling op een melkrobot

Wachttijd soms onvoldoende

Praktijk behandelt mastitis in 91 procent van de gevallen anders dan volgens de bijsluiter
Het voorkomen van antibiotica-residuen in melk is belangrijk, maar het is nog niet bekend hoe groot de variatie in uitscheiding van antibiotica is onder praktijkomstandigheden.

Koeien houden van robot

Rust en regelmaat overheersen in stallen met automatisch melksysteem
3 fervente koeienliefhebbers vertellen over de reacties van hun koeien op het automatisch gemolken worden, nadat de dieren hun eigen ritme hebben gevonden

Aandacht robotmelk blijft nodig

Melkkwaliteit bij nieuwe bedrijven met automatisch melksysteem lijkt te verbeteren
Het Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden toonde in een onderzoek op 154 melkrobotbedrijven het verschil in kwaliteit aan tussen de aangeleverde melk van de bedrijven van de 1e generatie (aans

Nieuw: rollend jaargemiddelde

Rangschikking MPR op economisch jaarresultaat in plaats van 305-dagenproductie
Met de introductie van het rollende jaargemiddelde en het economische jaarresultaat zal de rangschikkingsmethodiek van koeien en bedrijven voor melkproductieregistratie in het overzicht van 2002-2003

Robot weer terug op aarde

Aanschaf automatisch melksysteem niet op basis van economie, maar om reden van flexibiliteit
Veeteelt toetst de geruchten bij onderzoekers van het PV en ID-Lelystad omtrent de kritiek betreffende negatieve kanten van het automatisch melksysteem

Melkersklassement op robuustheid?

Verkenning naar nieuwe kengetallen om bedrijven en koeien op duurzame productieprestatie te rangschikken
In 2003 worden bedrijven en koeien mogelijk niet langer gerangschikt op de productie per jaar. Hier een eerste verkenning naar nieuwe kengetallen in de richting van robuustheid en duurzaamheid
right