Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

304-I Zuivelkunde

Controle op doormeten

KOM past APK - systematiek toe bij melkmachine - onderhoud
Vanaf 1 oktober '98 controleert de stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties steekproefsgewijs de door de monteur uitgevoerde doormeetbeurt aan de melkmachine

Hygiene melkrobot

Iedere acht uur een reinigingsbeurt
Advies voor het reinigen van de melkrobot

Melkrobot lenen, leasen of huren?

Bij nieuwbouw en bedrijfsgroei biedt alternatieve financiering voordeel
Een overzicht van de voor- en nadelen van de verschillende financieringsvormen

Is Inet nog wel actueel?

Invloed van gewicht en persistentie wordt onderzocht
De huidige Inet-wegingsfactoren zijn in 1989 vastgesteld en sindsdien niet meer bijgesteld. Nu, 9 jaar later, kan men zich afvragen of deze wegingsfactoren nog actueel zijn.

Ureum van waarde bij weiden

Bemesting en voeding ook in weideseizoen aanscherpen met ureumgetal
Onderzoekers van PV Lelystad geven het belang van het ureumgehalte van tankmelk tijdens de weideperiode aan

Meer info uit melk

Biosensoren in melktechniek voorspellen nauwkeurig tochtigheid en uierontsteking - special: Melkwinning

Puzzelen voor nieuwe melkstal

Hans en Joke de Wit kiezen voor een stal zonder toeters en bellen - special: Melkwinning
Na de nieuwe ligboxenstal was het de beurt aan een nieuwe melkstal. Het werd een zestiggradenstal

Fijnsturen op ureum

Melkcontrole biedt nieuwe service vanaf 1 februari met ureumbepaling per lactatiegroep - special: Melkwinning

Attent op zuurgraad

Automatisch melken stijgt het gehalte vrije vetzuren
Een koppeling wordt gelegd tussen het hogere gehalte aan vrije vetzuren in de melk en de invoering van de melkrobot, waarna aanbevelingen voor maatregelen worden genoemd

'Geen meerprijs voor weidegang'

Zuivelvoorzitter Arie Aalberts maakt zich sterk voor compleet waarborgsysteem
Bestuursvoorzitter van Friesland Coberco Dairyfoods spreekt zijn gedachten uit over de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij
right