Sitemenu

maandag 4 juli 2022
left
content-main

304-I Zuivelkunde

Melkstroomprofielen

De melkafgifte nauwkeuriger bekeken
Het PR brengt de melkafgifte in beeld door het vastleggen van het melkstroomprofiel. Dit profiel geeft een beeld van het verloop van het melkproces

Leonardo vernieuwend

Voorbehandelen en melken gescheiden bij AMS van Westfalia
Bijzonderhden over een nieuw automatisch melksysteem

Hilmar Cheese Company

Californische melkveehouders startten in 1985 eigen melkfabriek
De oprichting van een eigen melkfabriek door een stel Jerseyboeren

Koe in de keten

Van koeienbek tot winkelrek
7 artikelen met gesprekken over de kwaliteit van de melk op weg van de koe naar de consument met de volgende personen: de directeur van Keten Kwaliteit Melk, 2 kwaliteitscontroleurs van een mengvoeron

Spenen onder spanning

Melkwinning
5 artikelen over de melkwinning: de spenen van de koe als indicatie van de melker en zijn machine, melkrobot en -koeien op de RAI, de aanschaf van een melkrobot op een bedrijf om 3 x per dag te kunnen

Hittestress

Celgetalverhoging kan beperkt blijven
Resultaten van onderzoek naar tankmelkcelgetalverhogingen op melkveebedrijven gedurende de zomermaanden van 1997

Werk aan de robotwinkel

Melkkwaliteit bij automatisch melken verdient aandacht
Onderzocht is in hoeverre de kwaliteit van melk op bedrijven met automatische melksystemen is veranderd na overschakeling hierop.

Winst op melk en tijd

Met diergericht melken machinemelktijd verkorten
Verslag van PR-onderzoek naar diergericht melken

Melkstroomprofielen

Vierkante vorm meest ideaal
Overzicht van melkbaarheidskenmerken bij verschillende profielvormen en de kenmerken van een ideaal melkstroomprofiel

Sensoren combineren

Mastitis sneller ontdekt door infomix geleidbaarheid, melkgift en temperatuur
2 methoden van geleidbaarheidsmeting tijdens het melken zijn op een aantal proefbedrijven gevolgd, waarvan de resultaten in een computermodel zijn getoetst
right