Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

304-I Zuivelkunde

Opnieuw visgraat

Geen robot in nieuwe stal
Een familie op een Gronings melkveebedrijf koos bewust niet voor een melkrobot, maar voor een nieuwe melkstal. De melkmachine wordt als de motor van het bedrijf beschouwd

Hoe denkt de Nederlandse veehouder over alternatieve vormen van melkkontrole?

In een enquete onder 140 veehouders is naar de mening gevraagd over 2 alternatieve vormen van melkcontrole: de alternerende en de doe-het-zelf-methode

Melksamenstelling

Variatie in ochtend- en avondmelk
N.a.v. gegevens van ruim 13.000 melkgiften van perioden van 4 opeenvolgende dagen wordt ingegaan op het verloop van de gehalten en hoeveelheden vet, eiwit en lactose van melking tot melking op een dag

Automatisch namelken

Sneller melken door stimuleren tijdens melken
Bij onderzoek naar de werking van melkapparatuur is ook het automatisch stimuleren tijdens het melken en het automatisch namelken onderzocht

Konsekwent melken

Bearda volgens vast stramien naar laag kiemgetal
Een reportage van een melkveebedrijf in Tollenbeek, Flevoland

Melken als een trein

Railsysteem verlicht melken in de grupstal
Een kijkje in een nieuwe grupstal met een railsysteem voor de melkapparatuur
right