Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

304-I Zuivelkunde

Grens van 8500 kg geslecht

Nederlandse koeien produceren bijna 20 kg vet en eiwit extra
Uit de nieuwe jaarcijfers van NRS blijkt dat de gemiddelde Nederlandse melkproductie blijft stijgen.

Melkveehouderij en zuivelindustrie

Twee h␁anden op een buik?
Kenschetsing van de vraag naar zuivelprodukten en de wijze waarop de Nederlandse veehouderij hierop kan inspelen

Dynamiek van tankmelkcelgetallen in Nederland: simulatie voor toekomst

Met behulp van de celgetalgegevens van de afgelopen jaren is het mogelijk om een voorzichtige voorspelling te doen van de richting, waarin de tankmelkcelgetallen zich zullen gaan bewegen in de komende

Dynamiek van tankmelkcelgetallen in Nederland: verloop van 1982 - 1987

In een 1e artikel in een serie van 2 wordt de gunstige trend geschetst uit een analyse van de tankmelkcelgetallen van 27.000 bedrijven in Nederland over de periode 1982-'87

Melkkontrole: naar een lab

Verslag van de ontwikkelingen op het gebied van de melkcontrole in Nederland, met name in Zutphen
right